Website tạm ngưng hoạt động

Website Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh đã được chuyển sang tên miền tại địa chỉ: http://hatinh.dms.gov.vn. Xin mời quý vị truy cập địa chỉ này. Xin cảm ơn!