CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG HÀ TĨNH

http://qltthatinh.gov.vn


Thực trạng và một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý địa bàn của lực lượng QLTT

Trong giai đoạn hiện nay, với sự hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới, nền kinh tế của tỉnh nhà đã và đang phát triển mạnh mẽ nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Thực trạng và một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý địa bàn của lực lượng QLTT
Số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh ngày càng tăng lên với đa dạng ngành nghề cung ứng cho thị trường khối lượng hàng hóa, dịch vụ vô cùng phong phú, đa dạng, đáp ứng được nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Tuy nhiên, tình trạng kinh doanh không đăng ký, không có giấy phép kinh doanh đối với các ngành nghề có điều kiện khá phổ biến; kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm về an toàn thực phẩm… vẫn còn diễn ra. Điều đó đòi hỏi các ngành chức năng cần có biện pháp để tăng cường công tác quản lý đối với các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất kinh doanh, hướng các thành phần kinh tế kinh doanh đúng pháp luật, nhằm ổn định thị trường, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất, kinh doanh pháp triển bền vững. Trong đó công tác quản lý địa bàn là công tác hết sức quan trọng. Thông qua công tác quản lý địa bàn thì mới nắm chắc được diễn biến tình hình hoạt động thương mại - dịch vụ trên địa bàn quản lý để từ đó có những hướng giải pháp trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường.
Tuy nhiên hiện nay công tác quản lý địa bàn của lực lượng QLTT vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như:
- Cán bộ quản lý địa bàn chưa thực sự chú trọng công tác quản lý địa bàn theo phân công nhiệm vụ.
Bản thân các cán bộ QLTT chưa thực sự quan tâm đến công tác quản lý địa bàn. Một thực tế đang xảy ra, đó là các cán bộ QLTT được giao địa bàn phụ trách tuy nhiên việc trực tiếp đi xuống địa bàn để nắm bắt thông tin hoạt động kinh doanh của tổ chức, cá nhân, đặc biệt các phường, xã không phải là trung tâm còn ít. Có những tổ chức, cá nhân đã ngừng hoạt động kinh doanh nhưng cán bộ phụ trách không nắm bắt được. Hay việc cán bộ phụ trách địa bàn không  tổng hợp và phản ánh kịp thời diễn biến tình hình thị trường, giá cả, đối với các mặt hàng thiết yếu, địa bàn trọng điểm và các biến động bất thường của thị trường; không đảm bảo chế độ báo cáo định kỳ; chưa dành nhiều thời gian để điều tra, trinh sát địa bàn nhằm phát hiện những vụ việc điển hình báo cáo cho lãnh đạo Đội.
- Kỹ năng, phương pháp quản lý địa bàn của các cán bộ QLTT phụ trách địa bàn còn hạn chế.
Chưa xây dựng được mối quan hệ chặt chẽ với chính quyền địa phương ở một số phường, xã và các cơ quan chức năng có liên quan trên địa bàn được phân công. Số buổi trực tiếp làm việc với lãnh đạo UBND các phường xã còn ít, hiệu quả các buổi làm việc chưa cao; đôi khi làm việc mang tính hình thức. Chưa phân bổ được phường, xã nào nên làm việc thường xuyên, phường xã nào làm việc theo định kỳ. Phải dựa vào tình hình phát triển kinh tế của từng phường xã, số lượng tổ chức sản xuất kinh doanh để có kế hoạch làm việc cụ thể với địa phương.
Bên cạnh chính quyền thì mối liên hệ với cơ quan chức năng có liên quan cũng không kém phần quan trọng. Công tác quản lý thị trường đạt hiệu quả cao khi có sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn. Thực tế có những cán bộ QLTT không biết cán bộ thuế phụ trách địa bàn, không biết thông tin về cán bộ công an phụ trách địa bàn mình quản lý….Có thể thấy rằng đây là một điều bất lợi khi chúng ta thực hiện công tác quản lý thị trường khi cần có sự phối kết hợp trong hoạt động kiểm tra, xử lý, hay thu thập số liệu.
Việc phối hợp với các cơ quan cấp Giấy phép, cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cơ quan có chức năng kiểm tra, kiểm soát thị trường và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan trên địa bàn còn thụ động. Có một số cán bộ phụ trách địa bàn chỉ khi nào có yêu cầu cung cấp danh sách, số liệu tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh và hoạt dộng thương mại trên địa bàn được phân công quản lý thì lúc đó mới đi tìm hiểu danh sách hay số liệu cụ thể.
Các cán bộ quản lý địa bàn chưa thiết lập được nhiều kênh thông tin để tiếp nhận ý kiến phản ánh của nhân dân về tình hình thị trường và các hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và hoạt động thương mại trên địa bàn.
 Việc xây dựng cơ sở dữ liệu theo tiêu chí quy định chưa được thực hiện đầy đủ. Cơ sở dữ liệu mà các cán bộ quản lý địa bàn xây dựng theo tiêu chí như: Tên, địa chỉ, loại hình kinh doanh, ngành nghề kinh doanh của từng tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và hoạt động thương mại trên địa bàn. Tuy nhiên chưa phân loại đầy đủ theo quy mô, theo ngành hàng, mặt hàng kinh doanh chủ yếu; mặt hàng kinh doanh có điều kiện và hạn chế kinh doanh. Khi cần nắm bắt thông tin lại rà soát lại mất rất nhiều thời gian.
- Chưa thiết lập được phần mềm cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý địa bàn
Hiện nay cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý địa bàn của lực lượng QLTT chưa có phần mềm chuẩn và thống nhất để quản lý. Điều này làm cho việc cập nhật dữ liệu không được thuận tiện và lấy thông tin của các tổ chức, các nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và hoạt động thương mại mất khá nhiều thời gian.
Trước những tồn tại, khó khăn trên, bản thân xin mạnh dạn đưa ra một số giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác quản lý địa bàn của lực lượng quản lý thị trường như sau:
1. Các cán bộ quản lý thị trường xác định đúng, đủ các đối tượng quản lý trên địa bàn và thực hiện đầy đủ nội dung quản lý địa bàn
Xác đính đúng đối tượng quản lý, tránh việc bỏ sót đối tượng quản lý địa bàn. Chỉ khi xác định được đúng, đủ đối tượng mà mình quản lý thì mới bắt tay thực hiện các bước tiếp theo của công tác quản lý địa bàn.                                                     
* Đối tượng được quản lý trên địa bàn:
- Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ và hoạt động thương mại trên địa bàn.
- Hộ kinh doanh; cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ và hoạt động thương mại.
- Các loại hình doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; các loại hình Hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã.
- Văn phòng đại diện, Chi nhánh của doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tại địa bàn.
-  Địa điểm sản xuất, kinh doanh, giao nhận, kho bảo quản, dự trữ hàng hoá; bến bãi tập kết hàng hoá, bưu điện, siêu thị, chợ; các loại phương tiện vận chuyển hàng hoá thường xuyên qua địa bàn.
* Các kiểm soát viên phải đảm bảo thực hiện đúng các nội dung quản lý địa bàn sau:
- Theo dõi, tổng hợp số liệu, thường xuyên cập nhật thông tin của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và hoạt động thương mại trên địa bàn về  tên, địa chỉ, loại hình kinh doanh, mặt hàng, ngành hàng sản xuất, kinh doanh chu.
-Tổ chức theo dõi việc chấp hành pháp luật, tình hình hoạt động của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và hoạt động thương mại trên địa bàn được phân công quản lý nhằm phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát và yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên.
- Lập sổ bộ thống kê, điều tra cơ bản, phân loại các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và hoạt động thương mại trên địa bàn được giao quản lý. Thống kê các kho, bãi xe, trung tâm giao nhận hàng bưu điện, các chợ đầu mối, các siêu thị, các tuyến phố chuyên doanh, các làng nghề, các tuyến giao thông trên địa bàn được giao quản lý.
- Kiểm tra, đối chiếu số liệu tình trạng hoạt động của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và hoạt động thương mại sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép kinh doanh, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và việc duy trì các điều kiện phải thực hiện khi kinh doanh.
- Tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và hoạt động thương mại trên địa bàn được phân công thực hiện các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh và hoạt động thương mại.
- Tổng hợp và phản ánh kịp thời diễn biến tình hình thị trường, giá cả, đối với các mặt hàng thiết yếu, địa bàn trọng điểm và các biến động bất thường của thị trường.
- Theo dõi, cập nhật việc chấp hành quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và hoạt động thương mại, việc kiểm tra và xử lý vi phạm các tổ chức, cá nhân nhằm phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện quản lý địa bàn.
- Tổ chức kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật theo địa bàn và lĩnh vực được phân công quản lý.
- Đề xuất các biện pháp về công tác quản lý và tổ chức thị trường trên địa bàn và lĩnh vực được phân công quản lý khi phát hiện những khó khăn vướng mắc trong qúa trình thực thi pháp luật.
- Quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu thông tin về quản lý địa bàn và thực hiện chế  độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất theo yêu cầu  của cơ quan  quản lý cấp trên.
2. Giải pháp nâng cao kỹ năng, phương pháp quản lý địa bàn của cán bộ phụ trách địa bàn
- Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng có liên quan trên địa bàn được phân công để phối hợp quản lý  các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và hoạt động thương mại trên địa bàn.
Về vấn đề làm việc với chính quyền đại phương. Lãnh đạo các Đội QLTT phải cùng các kiểm soát viên phụ trách địa bàn phường xã đã đến tận UBND xã, phường làm việc với lãnh đạo chính quyền địa phương. Các cán bộ quản lý thị trường phải duy trì thời gian thường xuyên chủ động liên lạc hoặc trực tiếp đến làm việc với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng có liên quan trên địa bàn, trao đổi thông tin, nắm bắt kịp thời thông tin về đối tượng quản lý, địa bàn để nhanh chóng bổ sung vào cơ sở dữ liệu quản lý địa bàn của mình. Mỗi cán bộ QLTT phải có một quyển sổ bên mình xem như đó là cẩm nang công việc, khi cần lưu trữ thông tin là có.
- Chủ động phối hợp với các cơ quan cấp Giấy phép, cấp Giấy chứng  nhận đăng ký kinh doanh, cơ quan có chức năng kiểm tra, kiểm soát thị trường và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan trên địa bàn để tổng hợp danh sách, số liệu tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và hoạt động thương mại trên địa bàn được phân công quản lý. Mức độ “ thường xuyên” cập nhật thông tin tổ chức, cá nhân kinh doanh  nên là một tuần, chứ không nên để quá lâu mới cập nhật. Hoặc thậm chí hết ngày các cán bộ quản lý địa bàn chủ động liên lạc bằng điện thoại hoặc bằng mail với cán bộ ở phòng cấp Giấy phép, cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để lấy số liệu và cập nhật vào cơ sở dữ liệu quản lý địa bàn của mình.
- Giải pháp về thiết lập kênh thông tin để tiếp nhận ý kiến phản ánh của nhân dân về tình hình thị trường và các hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và hoạt động thương mại trên địa bàn. Đây là một kỹ năng, phương pháp cần được trau dồi theo thời gian và kinh nghiệm khi làm công tác quản lý địa bàn. Hay nói cách khác đó là phát triển kỹ năng”nghe”, “ nhìn”.
Các cán bộ quản lý địa bàn tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân và thông báo “đường dây nóng” và số điện thoại của cán bộ phụ trách địa bàn cho các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh được biết. Tuy nhiên ý kiến phản ánh của nhân dân cũng phải được sàng lọc, phải biết được đích danh người cung cấp thông tin. Tránh tình trạng có nhiều người lợi dụng để quấy phá tình hình thị trường và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.
Phân bổ thời gian hợp lý trong công tác quản lý địa bàn: Mỗi cán bộ quản lý địa bàn phải lên cho mình một lịch trình làm việc ngoài thời gian đi kiểm tra, kiểm soát cùng tập thể đoàn kiểm tra. Lịch trình làm việc đó phải phân bổ thời gian hợp lý trong việc thực hiện đầy đủ các nội dung quản lý địa bàn. Khi đã lên lịch trình làm việc thì mỗi cán bộ QLTT phải cố gắng thực hiện đúng và tránh tình trạng để dồn công việc, lúc đó sẽ dẫn đến chây lười và lịch trình đặt ra khó thực hiện được.
3.Nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ quản lý thị trường
Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ công chức quản lý thị trường là yếu tố quan trọng trong công tác quản lý địa bàn. Đặc thù của QLTT quản lý rộng, nhiều lĩnh vực. Chính vì vậy các cán bộ QLTT cần phải thường xuyên cập nhật văn bản quy pháp luật mới nhất, đầy đủ nhất.
Các Đội QLTT cần phải tổ chức hội ý Đội một cách thường xuyên, đốc thúc cán bộ trong Đội tìm hiểu văn bản pháp luât. Việc hội ý có thể trao đổi thông tin văn bản pháp luật, có thể là trao đổi kinh nghiệm kiểm tra, xử lý, hay nghiệp vụ công tác… Mỗi tuần là mỗi chuyên đề như: An toàn thực phẩm, sở hữu trí tuệ, đo lường, hợp quy, quy chuẩn….; cách thức nhận biết hàng giả một số mặt hàng… Mỗi người cán bộ cũng phải ý thức được trách nhiệm của mình. Các cán bộ QLTT trong Đội phải chia sẽ thông tin, kinh nghiệm cho nhau, giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong công việc.
Khi trình độ, chuyên môn ngiệp vụ tốt kết hợp việc phát triển các kỹ năng, các phương pháp quản lý địa bàn tốt thì việc thực hiện chức năng phòng chống, xử lý các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng, đo lường, giá, an toàn thực phẩm và gian lận thương mại; hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sẽ đạt hiệu quả cao.
4. Xây dựng cơ sở dự liệu phục vụ quản lý địa bàn
Cơ sở dữ liệu quản lý địa bàn là tập hợp hệ thống các thông tin, nội dung hoạt động kinh doanh của các đối tượng được quản lý trên địa bàn mà lực lượng quản lý thị trường thu thập được trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định pháp luật.
* Cơ sở dữ liệu quản lý địa bàn theo các tiêu chí:
- Tên, địa chỉ, loại hình kinh doanh, ngành nghề kinh doanh của từng tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và hoạt động thương mại trên địa bàn;
- Phân loại tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và hoạt động thương mại:
+ Phân loại theo cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng miễn thuế, Văn phòng đại diện, Chi nhánh của doanh nghiệp trong nước hay nước ngoài đóng trên địa bàn
+ Phân loại theo quy mô, theo ngành hàng, mặt hàng kinh doanh chủ yếu; mặt hàng kinh doanh có điều kiện và hạn chế kinh doanh.
* Xây dựng phần mềm quản lý địa bàn để việc cập nhập dữ liệu liệu và lưu trữ được chính xác
Trong thời đại hiện nay thì việc ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng cơ sở dữ liệu là một nhu cầu tất yếu trong công tác quản lý địa bàn của lực lượng Quản lý thị trường. Do vậy, lực lượng Quản lý thị trường cần có phần mềm chuẩn quản lý địa bàn để việc cập nhập dữ liệu và lưu trữ được chính xác, bảo đảm an toàn để phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát khi lấy thông tin của các tổ chức, các nhân trong nước và nước ngoài sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và hoạt động thương mại được nhanh chóng, thuận tiện, chính xác./.

 

Tác giả bài viết: Hồ Thị Quỳnh Trang - KSV Đội QLTT số 1

Nguồn tin: CHI CỤC QLTT HÀ TĨNH

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây