CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG HÀ TĨNH

http://qltthatinh.gov.vn


Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác Văn phòng

Chủ tịch Hồ chí Minh đã khẳng định “Công tác văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình. Cán bộ văn phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết công việc không đúng. ....cho nên phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác và giữ bí mật, để phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”.
Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác Văn phòng
Người làm công tác Văn phòng phải nắm chắc tình hình mới có thể tham mưu đúng, mới phục vụ tốt các hoạt động của đơn vị. Chức năng tham mưu - tổng hợp được thể hiện trong từng nhiệm vụ cụ thể như: xây dựng quy chế và tổ chức làm việc theo quy chế; xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác, thông tin tổng hợp v.v… Ngoài ra, văn phòng còn có nhiệm vụ phục vụ các hoạt động hằng ngày như: tổ chức các cuộc làm việc của lãnh đạo, các hội nghị, các chuyến đi công tác của lãnh đạo. Hai chức năng tham mưu - tổng hợp và phục vụ có sự đan xen, có quan hệ mật thiết với nhau: tham mưu là để phục vụ và trong phục vụ có sự tham mưu.
Tham mưu không chỉ là đề xuất chủ trương, giải pháp giúp lãnh đạo quản lý. Vì vậy, người làm nhiệm vụ tham mưu không đơn thuần là giúp việc, bảo gì làm lấy mà phải là người có bản lĩnh, có năng lực, có trình độ, trung thực, thẳng thắng, nghiêm túc trong công việc, luôn cần cù, tỉ mỉ, thận trọng và có tính nguyên tắc cao; phải là người có tư duy biện chứng, không định kiến, hẹp hòi, không bảo thủ, không cảm tính, vụ lợi; dám đề xuất, dám chịu trách nhiệm, dám đấu tranh bảo vệ cái đúng, không sợ cấp trên trù dập, còn tham mưu “mà làm việc theo kiểu dĩ hòa vi quý, cố làm đẹp lòng cấp trên bằng bất cứ giá nào thì chỉ có hại cho quốc kế dân sinh”(trích câu nói của Bác Hồ).
Xác định rõ vai trò và tầm quan trọng của công tác tham mưu - tổng hợp,  Văn phòng luôn coi trọng và không ngừng nỗ lực, cố gắng thực hiện tốt chức năng tham mưu - tổng hợp giúp Lãnh đạo Chi cục thực hiện quyền quyết định và quyền giám sát, giúp tổ chức, điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Với phương châm“Kịp thời, chính xác, khoa học và chu đáo”, Văn phòng đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm đổi mới nhằm nâng cao chất lượng công tác. Trong đó tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng xây dựng chương trình công tác, chế độ thông tin báo cáo; ứng dụng công nghệ thông tin; đổi mới lề lối làm việc, nâng cao chất lượng đội ngũ …
Tuy nhiên, công tác tham mưu - tổng hợp thời gian qua vẫn còn những hạn chế: Công tác báo cáo, tổng hợp có lúc còn chậm tiến độ, chất lượng chưa đảm bảo (báo cáo còn chung chung, phản ảnh chưa sát với thực tế, số liệu chưa thống nhất); công tác phục vụ còn thiếu kinh nghiệm; xử lý tình huống có lúc thiếu linh hoạt. Nguyễn nhân là do: lực lượng chuyên viên làm công tác tham mưu - tổng hợp còn thiếu trong khi khối lượng công việc hàng năm phát sinh nhiều, một số nhiệm vụ đột xuất, bị động…. là áp lực đối với cán bộ công chức Văn phòng trong thực hiện nhiệm vụ được giao (hiện nay, bộ phận Văn phòng có 07 công chức, trong đó có 03 công chức làm lãnh đạo phòng, 01 công chức làm văn thư, 01 công chức làm lái xe, 01 công chức tập sự và 01 chuyên viên trực tiếp thực hiện các công tác văn phòng; công chức làm công tác Văn phòng còn thiếu kinh nghiệm, khả năng phân tích, dự báo, xử lý thông tin chưa cao.
Từ thực tế trên và với vai trò, vị trí của Chánh văn phòng - người làm công tác tham mưu - tổng hợp, tôi xin đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu - tổng hợp trong thời gian tới như sau:
Một là, Người làm công tác văn phòng cần tích cực tham gia học tập, cập nhật kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và các văn bản luật; không ngừng tự học tập, tự rèn thông qua bạn bè, đồng nghiệp và các kênh thông tin nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, nắm vững các chủ trương, nội dung các quy định của pháp luật, tích lũy kiến thức xã hội sâu rộng để tham mưu tổng hợp phục vụ đắc lực giúp Lãnh đạo Chi cục trong thực hiện nhiệm vụ.
Hai là, Thường xuyên đổi mới tác phong, lề lối làm việc và phải tự xây dựng chương trình làm việc (năm, quý, tháng và hàng tuần) đảm bảo tuân thủ đúng quy chế, quy trình cụ thể; bám sát thực tiễn, phát hiện các vấn đề mới nảy sinh, đề xuất các biện pháp giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật; làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan chuyên môn khác.
Ba là, Nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin báo cáo một cách nhanh chóng, đầy đủ và chính xác. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp.
Bốn là, Xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy của Văn phòng đảm bảo tiêu chuẩn, số lượng theo quy định và theo hướng chuyên môn hóa. Luân chuyển công chức Văn phòng luôn đảm bảo tính kế thừa, ổn định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
Năm là, Có cơ chế tạo điều kiện cho cán bộ, công chức học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, quản lý Nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Sáu là, Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất để hiện đại hóa công sở; ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác quản lý điều hành; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt chế độ công chức, công vụ.

Tác giả bài viết: Trần Thị Chiến - Chánh Văn phòng

Nguồn tin: CHI CỤC QLTT HÀ TĨNH

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây