Khi phát hiện các hành vi vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại, hãy liên hệ đường dây nóng 02393.950.789
backdrop ngang

Hệ thống ISO 9001:2008

Thứ năm - 02/06/2016 03:25
Sau khi có Quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch xây dựng hệ thống HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại Chi cục QLTT, Chi cục đã tiến hành xây dựng và triển khai áp dụng hệ thống ISO từ năm 2011.
Hệ thống ISO 9001:2008
Chi cục đã được Trung tâm Quacert đánh giá, cấp chứng nhận và thường xuyên kiểm tra việc duy trì, cải tiến hệ thống QLCL tại đơn vị.
Hàng năm Chi cục xây dựng kế hoạch duy trì, cải tiến, đánh giá hệ thống QLCL ISO 9001:2008 của đơn vị, các phòng chuyên môn và các Đội QLTT; đến nay các bộ phận phòng ban, Đội QLTT đã áp dụng hệ thống một cách có hiệu quả, giúp hoạt động đơn vị được tốt hơn.
Sau khi Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước có hiệu lực; Chi cục đã ban hành Quyết định số 195/QĐ-CCQLTT ngày 24 tháng 6 năm 2014 về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008. Quyết định được niêm yết công khai tại tất cả các phòng, các Đội QLTT để tổ chức thực hiện và niêm yết công khai trên trang thông tin điện tử Chi cục QLTT Hà Tĩnh tại địa chỉ:
http://qltthatinh.gov.vn
Hàng năm Chi cục tổ chức đoàn đi kiểm tra các phòng, các Đội QLTT kiểm tra việc thực hiện các quy trình thực hiện theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008.
- Việc xây dựng mục tiêu chất lượng và đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu chất lượng:
Ngay từ đầu năm, Chi cục, các phòng, các Đội QLTT tổ chức họp Ban ISO của đơn vị để đánh giá lại tình hình thực hiện mục tiêu chất lượng của năm trước và xây dựng mục tiêu chất lượng cho năm tiếp theo. Về cơ bản các phòng ban, đơn vị đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đúng quy định; Các mục tiêu chất lượng đặt ra có tính khả thi cao, đảm bảo đo lường được và cơ bản hoàn thành tốt. Bên cạnh vẫn còn một vài mục tiêu ở một số bộ phận thực hiện chưa đảm bảo vì một số lý do khách quan khác nhau. Các đơn vị đã họp để rút kinh nghiệm trong việc xây dựng mục tiêu cho những thời gian tiếp theo.
- Việc thực hiện đánh giá nội bộ theo quy định:
Hàng năm Chi cục (Ban ISO) xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm và ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá nội bộ tại các phòng chuyên môn, các Đội QLTT (mỗi năm ít nhất 01 lần). Các cuộc đánh giá đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định pháp luật, đúng quy trình ISO về đánh giá nội bộ. Qua đánh giá của Đoàn đã phát hiện một số điểm lưu ý, một vài điểm không phù hợp nhẹ. Đoàn đã nhắc nhở các đơn vị khắc phục và theo dõi, giám sát việc thực hiện hành động khắc phục. Các phòng chuyên môn, Đội QLTT được đánh giá đã nhận thấy các điểm mà Đoàn kiểm tra chỉ ra và đã kịp thời có hành động khắc phục, phòng ngừa hiệu quả.
Công tác đánh giá nội bộ đã tạo nhiều chuyển biến tích cực, góp phần hạn chế các sai sót, giúp đơn vị thực hiện đảm bảo đúng quy trình, kịp thời uốn nắn các sai phạm.
- Quá trình triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tạo thói quen làm việc khoa học, hiệu quả hơn thông qua việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình đã xây dựng; việc tô chức, thu thập, sắp xếp, lưu trữ văn bản hướng dẫn của cơ quan cấp trên, hồ sơ tài liệu được sắp xếp ngăn nắp và có hệ thống theo từng lĩnh vực công việc. Trong quá trình xây dựng
cơ quan đã thành lập đoàn đánh giá nội bộ của đơn vị bao gồm Lãnh đạo Chi cục nhằm nhìn nhận và đánh giá nghiêm túc những việc đã làm và chưa làm được để từ đó có biện pháp khắc phục. Quá trình kiểm tra nội bộ đã thấy được những điểm không phù hợp, những điểm cần lưu ý và một số quy trình cần được sửa đổi, bổ sung để đạt hiệu quả cao hơn.
- Việc áp dụng ISO giúp đổi mới lề lối làm việc, hạn chế sự phụ thuộc vào mỗi cá nhân và những sai sót không đáng có; rút ngắn thời gian công việc trong việc kiếm tra và xử lý vi phạm. Giảm được các hiện tượng tiêu cực trong lúc thực thi công vụ của cán bộ công chức Hỗ trợ CBCC thực hiện công việc một cách chuyên nghiệp hơn, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức về vai trò của CBCC khi thi hành công vụ. Nhờ vậy kết quả kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý vi phạm năm sau cao hơn năm trước; đặc biệt là số vụ kiểm tra xử lý sau khi áp dụng HTQLCL tăng lên đáng kể so với trước khi áp dụng HTQLCL.

- Việc thu thập cập nhật thông tin văn bản quy phạm pháp luật, lưu trữ hồ sơ tài liệu, cũng như các chỉ đạo của cơ quan cấp trên được kịp thời, thường xuyên và liên tục. Làm cơ sở pháp lý cho việc thực thi nhiệm vụ đảm bảo không chồng chéo, lạm quyền hoặc bỏ sót chức trách nhiệm vụ được giao, đúng quy định của pháp luật (trước khi áp dụng HTQLCL đang còn đơn thư khiếu nại tố cáo, sau khi áp dụng HTQLCL không còn hiện tượng khiếu nại tố cáo của các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc kiểm tra, xử lý vi phạm).

- Mọi công việc trong cơ quan được chuẩn hóa một cách đồng bộ, minh bạch và đặc biệt là rõ trách nhiệm hơn, giúp cho Lãnh đạo đơn vị theo dõi, kiểm soát, quản lý công việc tốt hơn, mang lại hiệu quả cao hơn.

- Việc áp dụng HTQLCL là tiền đề, điều kiện thuận lợi để triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình quản lý, điều hành, tác nghiệp và là công cụ hồ trợ đắc lực cho cải cách hành chính của đơn vị, giảm thiểu các thủ tục rườm rà, không cần thiết.

Nhìn chung việc áp dụng ISO hành chính đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, tạo tiền đề, cơ sở cho một phương pháp làm việc khoa học qua việc xây dựng và áp dụng các quy trình, biểu mẫu, giúp Lãnh đạo kiểm soát công việc tốt hơn; công tác lưu trữ hồ sơ được chấn chỉnh và chặt chẽ hơn; giải quyết nhanh gọn các công việc, minh bạch trong các hoạt động của đơn vị; cán bộ công chức đã thay đối về phong cách làm việc, xử lý công việc khoa học và nhanh hơn.

Kế hoạch xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 năm 2016:
- Tiếp tục bám sát các chỉ đạo của tỉnh, Sở Khoa học Công nghệ và các văn bản pháp luật quy định về hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 để triến khai thực hiện tại đơn vị.
- Tùy tình hình thực tế, tiếp tục nghiên cứu cải tiến các quy trình ISO đảm bảo khoa học, hiệu quả, hợp lý và nhanh chóng.
- Nghiên cứu xây dựng mới các quy trình để ban hành và đưa vào áp dụng cho tất cả các phòng chuyên môn và các Đội QLTT.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống tại các phòng, các Đội QLTT.
- Cử cán bộ công chức tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ về ISO hành chính khi có thông báo mở các lớp đào tạo.
- Đầu tư mua sắm bổ sung tủ, giá, cặp file để sắp xếp và lưu trữ tài liệu, hồ sơ; bổ sung hoặc nâng cấp máy vi tính để sử dụng mạng nội bộ đảm bảo hiệu quả hơn. 
- Tham quan, học tập kinh nghiệm một số đơn vị thực hiện mô hình hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 hiệu quả, điển hình.

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Hảo - Phó Trưởng Phòng PCKT

Nguồn tin: CHI CỤC QLTT HÀ TĨNH

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://qltthatinh.gov.vn là vi phạm bản quyền
 Từ khóa: ISO

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Quyết định 34/2018/QĐ-TTg

Quyết định thành lập tổng cục QLTT

Lượt xem:113 | lượt tải:34

50/2016/NĐ-CP

Nghị định xử phạt trong lĩnh vực KHĐT

Lượt xem:955 | lượt tải:118

49/2016/NĐ-CP

49/2016/NĐ-CP

Lượt xem:1003 | lượt tải:153

105/2016/QH13

Luật dược

Lượt xem:941 | lượt tải:138

Pháp lệnh QLTT

Pháp lệnh Quản lý thị trường

Lượt xem:2000 | lượt tải:163
VIDEO PHÓNG SỰ
ĐƯỜNG DÂY NÓNG XĂNG DẦU
banner trai
  Thống kê truy cập
  • Đang truy cập122
  • Hôm nay12,906
  • Tháng hiện tại228,289
  • Tổng lượt truy cập9,568,369
  60 NĂM XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN
  THÀNH VIÊN
  Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
  HOCTAPBAC
  Thăm dò ý kiến

  Bạn biết gì về Cục QLTT Hà Tĩnh

  HỢP TÁC LINKPLAZA
  CHẠY TRÁI
  CHẠY PHẢI
  CHẠY TRÁI
  CHẠY PHẢI
  Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây