Khi phát hiện các hành vi vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại, hãy liên hệ đường dây nóng 02393.950.789
backdrop ngang

Giới thiệu về lịch sử hình thành Chi cục QLTT Hà Tĩnh

nhamoi

Thời kỳ từ năm 1991 đến nay: Sau khi tách tỉnh, UBND tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định số 368/QĐ.UB, thành lập Ban chỉ đạo QLTT tỉnh. Thời kỳ này các đồng chí Nguyễn Quốc Lựu, Nguyễn Văn Mạo, Nguyễn Khắc Táo Phó Chủ tịch UBND tỉnh lần lượt làm Trưởng Ban.
Ngày 01/01/1992, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 587/QĐ.UB thành lập đội QLTT tỉnh, giải thể  các đội QLTT các huyện, thị xã. Toàn tỉnh chỉ có 01 Đội QLTT trực tiếp làm nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại và các hành vi kinh doanh trái phép.
Để từng bước xây dựng lực lượng chính quy nhằm đáp ứng yêu cầu công tác QLTT trong tình hình mới, ngày 23/01/1995 Thủ tướng Chính Phủ ban hành Nghị định số 10/CP, quy định tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của QLTT: ở trung ương thành lập Cục QLTT trực thuộc Bộ thương mại; ở các tỉnh thành lập các Chi cục QLTT trực thuộc Sở Thương mại. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, ngày 16/6/1995 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 793/1995/QĐ.UB thành lập Chi cục QLTT Hà Tĩnh trực thuộc sở Thương mại - Du lịch. Bước đầu chỉ với 43 cán bộ công chức, trong đó số ít có trình độ đại học, còn lại chủ yếu là trung cấp và chưa qua đào tạo. Cơ cấu bộ máy gồm: Lãnh đạo chi cục , 02 chuyên môn là phòng nghiệp vụ thanh tra tổng hợp, phòng tổ chức hành chính và 3 đội QLTT thực hiện công tác QLTT trên các địa bàn: Đội QLTT số 1 phụ trách vùng nam Hà Tĩnh (Thạch Hà, thị xã Hà Tĩnh, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh); Đội QLTT số 2 phụ trách vùng Bắc Hà Tĩnh (Can lộc, thị xã Hồng Lĩnh, Nghi Xuân, Đức Thọ, Hương Sơn); Đội QLTT số 3 phụ trách địa bàn huyện Hương Khê. Tuy cơ sở vật chất còn nghèo nàn, các Đội QLTT phải thuê nhà để làm việc, phương tiện thiếu thốn, lạc hậu nhưng mỗi cán bộ, công chức của Chi cục đã phấn đấu khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện tốt chỉ đạo của tỉnh, của ngành; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả tình trạng buôn lậu trên địa bàn.
Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ công tác QLTT trên địa bàn, từ năm 2002 đến năm 2010 UBND tỉnh đã quyết định thành lập thêm 03 Đội QLTT: Đội QLTT số 4 thực hiện công tác QLTT trên địa bàn huyện Kỳ Anh và Cẩm Xuyên; Đội QLTT số 5 thực hiện công tác QLTT trên địa bàn huyện Hương Sơn và Đức Thọ; Đội QLTT số 6, thực hiện công tác QLTT trên địa bàn Huyện Thạch Hà và Can Lộc.
Với sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh,  sự chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Sở Thương mại - Du lịch nay là Sở Công thương, trong những năm qua lực lượng QLTT đã có những bước phát triển đáng kể cả về lượng và chất. Cơ cấu tổ chức của Chi cục dần được hoàn thiện gồm: Lãnh đạo Chi cục, 02 phòng chuyên môn và 06 Đội QLTT thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn toàn tỉnh; với 77 cán bộ, công chức trong đó 03 thạch sỹ, 34 đại học, cử nhân và cao cấp chính trị 05, kiểm soát viên chính 04.
Cơ sở vật chất ngày càng được cải thiện, các Đội QLTT đã có trụ sở làm việc khá khang trang, được trang bị máy vi tính nối mạng internet và mạng MO. Phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác ngày càng được trang bị tốt hơn. Có trang phục thống nhất, có phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và cờ hiệu khi thực hiện nhiệm vụ và và đặc biệt là đội ngũ luôn được chăm lo đào tạo, rèn luyện nâng cao về mọi mặt, có trách nhiệm cao trong công tác, có trình độ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trước mắt cũng như lâu dài.
Trong những năm gần đây, thị trường giá cả biến động thất thường, các loại dịch bệnh xẩy ra thường xuyên; sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, các hành vi vi phạm về sở hữu trí tuệ, VSATTP, kinh doanh hàng nhập lậu.v.v. có nhiều diễn biến phức tạp, lực lượng QLTT Hà Tĩnh đã chủ động sáng tạo trong công tác điều hành quản lý, bám sát mục tiêu kinh tế xã hội của tỉnh, chú trọng công tác quản lý các tổ chức cá nhân kinh trên địa bàn, đẩy mạnh hoạt động truyên truyền, phổ biến và hướng dẫn những quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại dịch vụ; gắn với kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Qua công tác kiểm tra lực lượng QLTT đã xử lý hàng chục nghìn vụ vi phạm, tịch thu và tiêu hủy khối lượng lớn hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm VSATTP, hàng nhập lậu.v.v. thu nập ngân sách Nhà nước hàng chục tỷ đồng, góp phần tích cực trong công tác bình ổn thị trường, tạo điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh.
Cùng với sự phát triển của lực lượng QLTT cả nước, lực lượng QLTT Hà Tĩnh cũng không ngừng phấn đấu, khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong cán bộ, công chức; vai trò, vị thế của lực lượng QLTT không ngừng được nâng cao; được chính quyền các cấp ghi nhận, doanh nghiệp và người tiêu dùng tin tưởng, quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ.
Ghi nhận những thành tích xuất sắc trong công tác, trong những năm qua nhiều tập thể, cá nhân được UBND tỉnh, Bộ Công thương, Ban chỉ đạo 127 TW, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen và cờ thi đua; đặc biệt năm 2010, Chi cục vinh dự được Chủ tịch nước tăng thưởng Huân chương lao động hạng ba.
Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Chi cục QLTT Hà Tĩnh đã tham mưu UBND tỉnh xây dựng và ban hành Đề án Nâng cao hiệu quả công tác quản lý thị trường đến năm 2020 vào tháng 06/2014. Trên cơ sở đề án Chi cục QLTT đã tổ chức kiện toàn bộ máy, đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, nguồn lực; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc đối với công tác QLTT. Do vậy hoạt động quản lý thị trường trên địa bàn ngày càng hiệu quả. Trên cơ sở Đề án Chi cục đã thành lập thêm 01 phòng chuyên môn: Phòng Pháp chế và Kiểm tra, thực hiện nhiệm vụ pháp chế, kiểm tra và hoạt động thanh tra chuyên ngành Công Thương; thành lập thêm 01 Đội QLTT: Đội QLTT số 7 thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn Thị xã Kỳ Anh.

Trải qua 59 năm phát triển và trưởng thành, với nhiều thay đổi về cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ qua từng giai đoạn phát triển của đất nước. Lực lượng QLTT cả nước nói chung và QLTT Hà Tĩnh nói riêng đã góp phần xứng đáng vào quá trình xây dựng phát triển kinh tế - xã hội: ổn định thị trường, thiết lập trật tự kỷ cương trong hoạt động thương mại - dịch vụ, chống các hoạt động buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, chống gian lận thương mại và các hành vi sản xuất kinh doanh trái phép khác; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Thông qua hoạt động thực tiễn, có thể khẳng định rằng QLTT là một bộ phận quan trọng không thể thiếu của quản lý nhà nước về kinh tế, nhất là trong điều kiện thực hiện cơ chế thị trường hiện nay. QLTT là một nhiệm vụ quan trọng khó khăn, phức tạp vừa mang tính cấp thiết vừa mang tính lâu dài. Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, quan hệ thương mại giữa Việt Nam với các nước ngày càng phát triển, thị trường hàng hoá hết sức phong phú và đa dạng. Nhiệm vụ đặt ra cho lực lượng QLTT ngày càng lớn; đòi hỏi người cán bộ QLTT không ngừng học tập, rèn luyện trau dồi phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Với truyền thống tốt đẹp của lực lượng QLTT, với ý chí quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ, kiểm soát viên, nhân viên trong toàn Chi cục, lực lượng QLTT Hà Tĩnh sẽ luôn đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; xây dựng Chi cục ngày càng lớn mạnh góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội tỉnh nhà.


 
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT

  Quyết định 34/2018/QĐ-TTg

  Quyết định thành lập tổng cục QLTT

  Lượt xem:67 | lượt tải:28

  50/2016/NĐ-CP

  Nghị định xử phạt trong lĩnh vực KHĐT

  Lượt xem:911 | lượt tải:113

  49/2016/NĐ-CP

  49/2016/NĐ-CP

  Lượt xem:949 | lượt tải:146

  105/2016/QH13

  Luật dược

  Lượt xem:898 | lượt tải:130

  Pháp lệnh QLTT

  Pháp lệnh Quản lý thị trường

  Lượt xem:1919 | lượt tải:144
  VIDEO PHÓNG SỰ
  ĐƯỜNG DÂY NÓNG XĂNG DẦU
  banner trai
  Thống kê truy cập
  • Đang truy cập45
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm44
  • Hôm nay8,514
  • Tháng hiện tại151,816
  • Tổng lượt truy cập8,945,917
  60 NĂM XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN
  HOCTAPBAC
  THÀNH VIÊN
  Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
  Thăm dò ý kiến

  Bạn biết gì về Chi cục QLTT Hà Tĩnh

  CHẠY TRÁI
  CHẠY PHẢI
  CHẠY TRÁI
  CHẠY PHẢI
  Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây