Khi phát hiện các hành vi vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại, hãy liên hệ đường dây nóng 02393.950.789
backdrop ngang

Giới thiệu về cơ cấu tổ chức, hoạt động Chi cục

1. Về cơ cấu tổ chức:
Chi cục QLTT Hà Tĩnh: Gồm 01 đồng chí Chi cục trưởng đồng thời là Phó Giám đốc Sở Công Thương; 03 đồng chí Phó Chi cục trưởng; 03 phòng chuyên môn (Văn phòng, Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp, Phòng Pháp chế và Kiểm tra); 07 Đội Quản lý thị trường (Đội QLTT số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn 13 huyện, thành phố, thị xã và thực hiện công tác đấu tranh chống buôn lậu trên các tuyến đường, địa bàn trọng điểm.
(Sơ đồ mô phỏng tổ chức, hoạt động chi cục QLTT Hà Tĩnh)
2. Chức năng, nhiệm vụ (Theo Quyết định số: 3665/QĐ-UBND Ngày 19 tháng 12 năm 2008 của UBND tỉnh ):
Chi cục Quản lý thị trường là tổ chức trực thuộc Sở Công Thương; giúp Sở Công Thương và Uỷ ban nhân dân tỉnh về kiểm tra việc tuân thủ pháp luật các hoạt động thương mại, công nghiệp của tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh; đề xuất kế hoạch, biện pháp về tổ chức thị trường, bảo đảm lưu thông hàng hóa theo pháp luật, ngăn ngừa và xử lý kịp thời các vi phạm trong hoạt động thương mại, công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Chi cục QLTT chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức của Sở Công Thương đồng thời chịu sự chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Quản lý thị trường thuộc Bộ Công Thương.
Nhiệm vụ:
a) Xây dựng kế hoạch hoạt động dài hạn, 5 năm, hàng năm của Chi cục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.
b) Làm thường trực giúp Giám đốc Sở Công Thương, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo công tác quản lý thị trường; được Giám đốc Sở Công Thương, Chủ tịch UBND tỉnh uỷ quyền chủ trì tổ chức việc phối hợp giữa lực lượng quản lý thị trường với các lực lượng kiểm tra, kiểm soát khác trên địa bàn; chủ trì tổ chức các đoàn liên ngành của tỉnh có chức năng kiểm tra, kiểm soát thị trường; có chương trình, kế hoạch phối hợp với UBND huyện, thị xã, thành phố giám sát hoạt động của các Đội Quản lý thị trường và tạo điều kiện cần thiết cho các Đội QLTT hoạt động.
c) Tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật thương mại; kiến nghị với UBND tỉnh các biện pháp bảo đảm việc thi hành pháp luật Thương mại và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật; kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý thị trường.
d) Chủ trì tổ chức thực hiện công tác kiểm tra liên ngành về lĩnh vực sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ trên thị trường… Bảo vệ lợi ích chính đáng cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng; gắn kết, triển khai chủ trương và theo dõi hoạt động đối với các lực lượng có chức năng quản lý thị trường trên địa bàn toàn tỉnh.
đ) Xây dựng và trực tiếp chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường; phát hiện, xử lý: Hàng nhập lậu, hàng cấm, chống sản xuất, buôn bán hàng giả, vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm, vi phạm về sở hữu trí tuệ và các hành vi kinh doanh trái phép khác theo quy định của pháp luật; đồng thời xử lý theo thẩm quyền các vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại dịch vụ và công nghiệp.
e) Chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường kiểm tra, phát hiện và xử lý các vi phạm quy định về thương nhân và hoạt động thương mại theo Luật Thương mại, cụ thể:
- Kinh doanh không có giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc không đúng với nội dung đã đăng ký;
- Hoạt động thương mại khi đã bị đình chỉ hoặc bị tước quyền;
- Không có trụ sở hoặc cửa hàng, cửa hiệu thương mại; không có biển hiệu hoặc biển hiệu trái với nội dung được ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Đặt văn phòng đại diện, chi nhánh không có giấy phép hoặc văn phòng đại diện chi nhánh hoạt động trái với nội dung được ghi trong giấy phép;
- Kinh doanh hàng hoá, cung ứng dịch vụ thương mại mà pháp luật cấm kinh doanh;
- Vi phạm về điều kiện kinh doanh đối với những hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật;
- Vi phạm các quy định của Nhà nước về thực hiện khung giá, mức giá; niêm yết giá hàng hoá, giá dịch vụ thương mại;
- Không thông tin đầy đủ về tính năng và công dụng của hàng hoá, gây thiệt hại đến lợi ích của người tiêu dùng;
- Vi phạm các quy định về nhãn hàng hoá;
- Vi phạm các quy định của Nhà nước về khuyến mại, quảng cáo, trưng bày giới thiệu hàng hoá, hội chợ, triển lãm thương mại; 
- Vi phạm các quy định về thực hiện chế độ hoá đơn, chứng từ trong mua-bán và lưu thông hàng hoá;
- Các hành vi gian lận, lừa dối khách hàng trong mua, bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ thương mại;
- Vi phạm các quy định của Nhà nước về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá;
- Các hành vi cạnh tranh bất hợp pháp;
- Các hành vi khác vi phạm pháp luật về thương mại;
- Các hành vi chống Kiểm soát viên thị trường đang thi hành công vụ.
g) Là thành viên thường trực của Ban Chỉ đạo 127 tỉnh; tham mưu, lập chương trình, kế hoạch và dự toán chi phí hoạt động; chủ tài khoản của Ban chỉ đạo 127 tỉnh.
h) Tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực được giao.
i) Tiếp nhận và giải quyết theo thẩm quyền các đơn thư khiếu nại, tố cáo về hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của các Đội Quản lý thị trường và các hành vi vi phạm pháp luật của Kiểm soát viên thị trường.
k) Quản lý và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức của Chi cục Quản lý thị trường theo sự phân cấp quản lý cán bộ; tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho Kiểm soát viên; quản lý nhân sự, tài chính, tài sản, ấn chỉ được giao theo quy định pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh; xây dựng cơ sở vật chất và đảm bảo các điều kiện làm việc cho hoạt động của toàn Chi cục .
l) Thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND tỉnh; Ban chỉ đạo 127 tỉnh; Bộ Công Thương và các cơ quan có liên quan.
m) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Công Thương, UBND tỉnh giao.
Quyền hạn:
a) Được quyền yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh thương mại - dịch vụ cung cấp tình hình, số liệu, tài liệu, các chứng cứ và trả lời những vấn đề cần thiết liên quan trực tiếp đến việc kiểm tra; được quyền kiểm tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật thương mại - dịch vụ tại hiện trường nơi sản xuất, cất dấu hàng hoá, tang vật, phương tiện vi phạm, sổ sách, chứng từ, hoá đơn, hợp đồng và các giấy tờ liên quan khác.
b) Được phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan để xác minh, thu thập tình hình, số liệu, chứng cứ phục vụ cho công tác kiểm tra, kiểm soát.
c) Yêu cầu các cơ quan chức năng giám định tang vật vi phạm trong trường hợp cần thiết.
d) Được áp dụng các biện pháp ngăn chặn, xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền và theo các quy định của pháp luật; đối với các vụ việc ngoài thẩm quyền thì Chi cục trưởng báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Cục trưởng Cục Quản  lý thị trường xử lý.
đ) Chi cục được trang bị, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ và các phương tiện chuyên dùng khác theo quy định của pháp luật (kể cả ô tô, xe mô tô phân khối lớn, thiết bị thông tin liên lạc) để làm nhiệm vụ kiểm tra.

P/s: Hiện nay, Chi cục đang tham mưu sửa đổi chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 34/2015/TTLT-BCT-BNV ngày 27/10/2015 của Bộ Công Thương, Bộ Nội vụ.


 
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT

  Quyết định 34/2018/QĐ-TTg

  Quyết định thành lập tổng cục QLTT

  Lượt xem:67 | lượt tải:28

  50/2016/NĐ-CP

  Nghị định xử phạt trong lĩnh vực KHĐT

  Lượt xem:912 | lượt tải:113

  49/2016/NĐ-CP

  49/2016/NĐ-CP

  Lượt xem:950 | lượt tải:146

  105/2016/QH13

  Luật dược

  Lượt xem:899 | lượt tải:130

  Pháp lệnh QLTT

  Pháp lệnh Quản lý thị trường

  Lượt xem:1920 | lượt tải:144
  VIDEO PHÓNG SỰ
  ĐƯỜNG DÂY NÓNG XĂNG DẦU
  banner trai
  Thống kê truy cập
  • Đang truy cập114
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm111
  • Hôm nay8,610
  • Tháng hiện tại151,912
  • Tổng lượt truy cập8,946,013
  60 NĂM XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN
  HOCTAPBAC
  THÀNH VIÊN
  Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
  Thăm dò ý kiến

  Bạn biết gì về Chi cục QLTT Hà Tĩnh

  CHẠY TRÁI
  CHẠY PHẢI
  CHẠY TRÁI
  CHẠY PHẢI
  Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây