Khi phát hiện các hành vi vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại, hãy liên hệ đường dây nóng 02393.950.789
backdrop ngang

Một số giải pháp quản lý có hiệu quả trên địa bàn Hương Khê, Vũ Quang

Chủ nhật - 10/07/2016 21:58
Trong những năm qua, cùng với sự phát triển mạnh mẻ của nền kinh tế thị trường với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế.
Một số giải pháp quản lý có hiệu quả trên địa bàn Hương Khê, Vũ Quang
Sự phát triển mạng lưới bán lẻ của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn toàn tĩnh Hà Tĩnh nói chung và hai huyện Hương Khê, Vũ Quang nói riêng đã góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tiêu thụ hàng hóa,  góp phần thực hiên cuộc vận động “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đưa hàng Việt về các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân.
Công tác Quản lý thị trường ngày càng khó khăn và phức tạp, đòi hỏi phải có sự vào cuộc của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị. Tuy nhiên, trong thời gian qua chính quyền địa phương cấp huyện, xã chưa thực sự quyết liệt trong công tác Quản lý thị trường, chưa phát huy được vai trò trách nhiệm của mình, chưa thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm. Trong khi lực lượng QLTT còn mỏng, địa bàn hoạt động rộng, thực hiện nhiệm vụ trên nhiều lĩnh vực nên không thể tổ chức kiểm tra, kiểm soát thường xuyên dẫn đến công tác QLTT trên địa bàn còn hạn chế. Do vậy cần có giải pháp để phát huy vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác Quản lý thị trường địa bàn.
Nhằm thay đổi nhận thức, ý thức trách nhiệm và hành động của chính quyền địa phương các cấp trong công tác QLTT, chủ động hơn trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các tổ chưc, cá nhân tham gia sản xuất kinh doanh; thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất kinh doanh nâng cao ý thức trách nhiệm, tuân thủ các quy định của pháp luật trong kinh doanh qua đó góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và các doanh nghiệp kinh doanh chân chính, từng bước tạo dựng môi trường cạnh tranh bình đẵng, lành mạnh, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển. Đội QLTT số 3 đã trực tiếp làm việc với chính quyền địa phương, Ban quản lý các chợ để cùng nhau tìm ra những giải pháp thực hiện tốt trong thời gian tới; những vấn đề còn bất cập, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện trên địa bàn:
Tìm ra các giải pháp tối ưu nhất nhằm nâng cao sức cạnh tranh, hiệu quả kinh tế cho các tiểu thương kinh doanh nhưng vẫn đảm bảo chấp hành đúng các chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước trong sản xuất kinh doanh;
Trong thời gian qua, việc thực hiện kinh doanh hàng hóa của các tiểu thương đã thực hiện tương đối tốt theo quy định của pháp luật về các thủ tục hành chính, tuy nhiên vấn đề về giấy chứng nhận ĐKKD, giấy đủ ĐKKD, hóa đơn chứng từ, nguồn gốc hàng hóa….chưa được các hộ kinh doanh chú trọng điều này làm ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng như mua phải hàng hóa kém chất lượng, hang hóa có tính năng sử dụng thấp, hàng giả, hàng nhái….;
Do một lượng lớn hàng hóa được sản xuất tại các cơ sở sản xuất nhỏ, không có đủ điều kiện theo quy định, không có nhãn mác hàng hóa rõ ràng, không có ngày tháng sản xuất, thời hạn sử dụng, không có hóa đơn chứng từ; mặt khác do mức độ kinh doanh mang tính chất nhỏ lẻ của phần lớn hộ kinh doanh trên địa bàn Hương khê và Vũ Quang, thói quen chuộng hàng rẻ của người tiêu dùng đã vô tình tiếp tay tiêu thụ các sản phẩm hàng hóa, thực phẩm không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ;
Một số giải pháp quản lý có hiệu quả trên địa bàn như:
1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chính quyền địa phương cấp huyện, xã trong công tác QLTT
Đội QLTT đã tham mưu những vấn đề trên cho Lãnh đạo Chi cục QLTT kiến nghị với UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, chính quyền địa phương các cấp phải xác định công tác QLTT, kiểm tra, xử lý hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, vừa cấp bách, vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; yêu cầu các cấp, các ngành phải vào cuộc quyết liệt và có hiệu quả, nếu tại đơn vị, địa phương nào để xẩy ra nhiều vi phạm thì Thủ trưởng đơn vị, Chủ tịch UBND cấp huyện phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh (công văn 430/UBND-TM ngày 28/01/2015);
Tham mưu, kiến nghị UBND huyện phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho các phòng ban, chủ tịch UBND cấp xã trong việc tổ chức thực hiện và thường xuyên kiểm tra, giám sát thực hiện các nhiệm vụ về công tác QLTT. Chỉ đạo các phòng ban, các địa phương vào cuộc quyết liệt trong công tác QLTT; theo dõi, giám sát hoạt động kinh doanh của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn; cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về các hộ kinh doanh cho các cấp, các ngành để cùng nhau theo dõi, giám sát và quản lý; phối hợp với các lực lượng chức năng nhất là lực lượng QLTT trong quá trình kiểm tra và xử lý vi phạm….UBND huyện cần ban hành các văn bản quy định nếu địa bàn nào để xảy ra các vi phạm thì Chủ tịch UBND cấp xã, các phòng chuyên môn liên quan và lãnh đạo phụ trách phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
2. Tham mưu về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên địa bàn.
Tham mưu biên soạn nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong hoạt động thương mại;
Phối hợp cùng phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện về thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong hoạt động thương mại;
Kiến nghị UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã, BQL các chợ tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến qua các tổ chức đoàn thể như hội phụ nữ, hội nông dân….về công tác QLTT về thực hiện cuộc vận động “người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
3. Nâng cao nghiệp vụ kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm cho CBCC cấp huyện, xã.
Tham mưu nhiều giải pháp để nâng cáo kỹ năng kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm cho cán bộ, công chức phụ trách lĩnh vực công thương của UBND cấp huyện, xã;
Tham mưu, hướng dẫn thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính, các mẫu biên bản, quyết định phục vụ việc kiểm tra, xử lý vi phạm cho Lãnh đạo các xã, thị trấn; hướng dẫn cách xác định hành vi vi phạm và thiết lập hồ sơ xử lý. Qua đó giúp Lãnh đạo, cán bộ phụ trách lĩnh vực công thương nắm bắt được quy định của pháp luật trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường; từng bước nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng trong công tác xử lý vi phạm.
Song song với công tác tham mưu, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị trong công tác quản lý thị trường trên địa bàn, đội QLTT số 3 đã thường xuyên cử cán bộ bám sát địa bàn, phát hiện và xử lý nhiều hành vi vi phạm như kinh doanh mà không có giấy chứng nhận ĐKKD, vi phạm về giấy đủ ĐKKD, vi phạm về hàng giả, hàng nhái, về vệ sinh an toàn thực phẩm… 6 tháng đầu năm 2016 đội QLTT số 3 đã kiểm tra xử lý 338 hành vi vi phạm, tổng thu nộp ngân sách và tịch thu tiêu hủy gần 300 triệu đồng, cao hơn nhiều lần so với cùng kỳ các năm trước.
Nhờ thực hiện tốt các giải pháp trên đã tạo được bước chuyển biến mạnh về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị trong công tác QLTT, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý vi phạm trên địa bàn được giao quản lý đã được nâng lên về mọi mặt.
Nhận thức về pháp luật trong kinh doanh thương mại của các hộ kinh doanh đã được nâng lên rõ rệt; hàng hóa kinh doanh đã có hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ; giảm thiểu tình trạng kinh doanh hàng giả hàng nhái, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, vi phạm trong đo lường, trong vệ sinh an toàn thực phẩm ….Qua đó góp phần ổn định thị trường trên địa bàn được phân công; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng và các doanh nghiệp kinh doanh chân chính, từng bước tạo dựng môi trường cạnh tranh bình đẵng, lành mạnh, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển.

Tác giả bài viết: Nguyễn Tư Phú - Đội trưởng Đội QLTT số 3

Nguồn tin: CHI CỤC QLTT HÀ TĨNH

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://qltthatinh.gov.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Quyết định 34/2018/QĐ-TTg

Quyết định thành lập tổng cục QLTT

Lượt xem:113 | lượt tải:34

50/2016/NĐ-CP

Nghị định xử phạt trong lĩnh vực KHĐT

Lượt xem:954 | lượt tải:118

49/2016/NĐ-CP

49/2016/NĐ-CP

Lượt xem:1003 | lượt tải:153

105/2016/QH13

Luật dược

Lượt xem:940 | lượt tải:138

Pháp lệnh QLTT

Pháp lệnh Quản lý thị trường

Lượt xem:1999 | lượt tải:163
VIDEO PHÓNG SỰ
ĐƯỜNG DÂY NÓNG XĂNG DẦU
banner trai
  Thống kê truy cập
  • Đang truy cập67
  • Hôm nay12,906
  • Tháng hiện tại228,206
  • Tổng lượt truy cập9,568,286
  60 NĂM XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN
  THÀNH VIÊN
  Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
  HOCTAPBAC
  Thăm dò ý kiến

  Bạn biết gì về Cục QLTT Hà Tĩnh

  CHẠY TRÁI
  CHẠY PHẢI
  CHẠY TRÁI
  CHẠY PHẢI
  Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây