Khi phát hiện các hành vi vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại, hãy liên hệ đường dây nóng 02393.950.789
backdrop ngang

Một số giải pháp góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác tham mưu xử lý vi phạm hành chính

Thứ hai - 19/06/2017 23:39
Nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác tham mưu xử lý vi phạm hành chính là hết sức quan trọng và cần thiết, vừa mang tính cấp bách và lâu dài.
Một số giải pháp góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác tham mưu xử lý vi phạm hành chính
Ngày 20/6/2012 Quốc Hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua Nghị quyết số 24/2012/QH13 về việc thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính; Chủ tịch nước thông qua Lệnh số 17/2012/L-CTN ngày 02/7/2012 công bố Nghị quyết về việc thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013, thay thế Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 (sửa đổi, bổ sung năm 2008). Ngày 19 tháng 7 năm 2013 Chính phủ ban hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính. Qua hơn 3 năm thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, công tác xử lý vi phạm hành chính đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt hiệu quả cao, góp phần đắc lực cho việc ổn định tình hình an ninh - chính trị, trật tự - an toàn xã hội, công tác quản lý nhà nước nói chung cũng như trong các lĩnh vực cụ thể của đời sống.
Để có được những kết quả ấy, bên cạnh yếu tố đảm bảo về kinh phí, cơ sở vật chất thì năng lực của đội ngũ CBCC làm công tác tham mưu xử lý vi phạm hành chính là hết sức quan trọng và cần thiết.
Chi cục QLTT thuộc Sở Công Thương Hà Tĩnh là đơn vị trực tiếp và thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn nên Chi cục luôn quan tâm đến công tác đào tạo, hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước và nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính cho đội ngũ CBCC trong đơn vị. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng lực lượng, do vậy hàng năm Chi cục đã tổ chức tập huấn và thi sát hạch nghiệp vụ cho CBCC ngay từ đầu năm (từ khi luật xử lý vi phạm hành chính ban hành đến nay đã tổ chức 12 cuộc tập huấn nghiệp vụ với số lượng CBCC tham gia là trên 70 người/cuộc). Bên cạnh các lớp tập huấn do đơn vị chủ trì tổ chức, Chi cục đã thường xuyên cử CBCC tham gia các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính do Bộ Công Thương, Cục QLTT và các ngành khác tổ chức. Qua các đợt tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng, đến nay CBCC trong đơn vị đã có nghiệp vụ cơ bản về xử lý vi phạm hành chính, kể từ khi phát hiện vi phạm cho đến việc lập hồ sơ, xác định hành vi, áp dụng văn bản pháp luật, áp dụng khung hình phạt .v.v. Do vậy công tác kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính trong thời gian qua cơ bản đúng các quy định của pháp luật hiện hành.
Chi cục QLTT Hà Tĩnh hiện có 03 phòng chuyên môn (Văn phòng, phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp, phòng Pháp chế và Kiểm tra) và 07 Đội QLTT thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn 13 huyện, thành phố, thị xã với số lượng CBCC là 77 người. Để đảm bảo tính hợp lý về cơ cấu tổ chức bộ máy và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, hàng năm Chi cục đã tổ chức kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế thông qua việc chuyển đổi vị trí công tác đối với CBCC theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ.
Để thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, hàng năm Chi cục xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm tra nội bộ đối với các Đội QLTT; đồng thời chỉ đạo các Đội QLTT trong việc kiểm tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm hành chính. Từ tháng 5/2015 Chi cục thành lập thêm phòng Pháp chế và Kiểm tra để thực hiện tham mưu quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Với số lượng CBCC của phòng là 03 đồng chí, ngoài thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính còn kiêm nhiệm một số nhiệm vụ khác như: Công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra đột xuất, pháp chế .v.v.
Lực lượng QLTT là lực lượng chuyên trách đối với công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý vi phạm hành chính; với khối lượng công việc nhiều, nhiệm vụ quản lý thị trường ngày càng nặng nề, phụ trách địa bàn rộng, nhiều lĩnh vực được giao; các đối tượng vi phạm ngày càng tinh vi, thủ đoạn khó lường trong khi quân số hiện nay còn quá mỏng, biên chế ít (mỗi Đội QLTT phụ trách địa bàn liên huyện nhưng quân số chỉ có từ 6 -10 người). Do vậy, tổ chức bộ máy và biên chế của Chi cục hiện nay tuy cơ bản đáp ứng được nhiệm vụ nhưng vẫn còn một số hạn chế như: Đội QLTT hiện nay đa phần phụ trách liên huyện nên khó khăn trong việc đi lại, quản lý, kiểm tra xử lý vi phạm; số lượng con người chưa đủ để thành lập thêm các Đội QLTT trên huyện; thẩm quyền khám phương tiện chỉ có Đội trưởng, Phó Đội trưởng không có thẩm quyền và không được giao quyền nên rất khó khăn nếu Đội phụ trách địa bàn liên huyện như hiện nay.
Mặc dù còn nhiều khó khăn, hạn chế về kinh phí, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác xử lý vi phạm hành chính. Tuy nhiên với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời của tập thể lãnh đạo đơn vị với nhiều sáng kiến, giải pháp hiệu quả trong việc nâng cao năng lực cho đội ngũ CBCC làm công tác tham mưu xử lý vi phạm hành chính. Do vậy đội ngũ CBCC của đơn vị ngày càng vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ và tham mưu tốt trong công tác xử lý vi phạm hành chính; các vụ việc vi phạm được phát hiện đều được xử lý nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật, không để xẩy ra hiện tượng khiếu kiện.
Để nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác tham mưu xử lý vi phạm hành chính, xin đưa ra một số giải pháp sau:
Một là, xây dựng đội ngũ CBCC vừa năng động sáng tạo, vừa có trình độ, kinh nghiệm cao, tâm huyết với nghề, có phẩm chất đạo đức. Đây là một giải pháp hết sức quan trọng, vì công tác tham mưu xử lý vi phạm hành chính là công việc đòi hỏi đội ngũ làm công tác tham mưu phải có trình độ, có kỹ năng, có kinh nghiệm, phải năng động sáng tạo và linh hoạt trong mọi tình huống. Những yếu tố này đòi hỏi chúng ta phải xây dựng tiêu chuẩn và quy hoạch CBCC để có cơ cấu hợp lý.
Hai là, về trình độ cán bộ, bên cạnh yêu cầu lựa chọn đúng chuyên ngành, cần xác định chuyên ngành cơ bản và các ngành bổ sung để có tỷ lệ tuyển dụng hợp lý nhằm đa dạng hóa chuyên môn và nguồn tuyển dụng. Cần mở rộng các chuyên ngành bổ trợ, ví dụ: luật, ngoại ngữ, quản trị, tự nhiên cơ bản, xã hội học… để tạo cho hệ thống quản lý sự phân tích đa chiều, góp phần khắc phục sự cứng nhắc, quan liêu và hạn hẹp trong tầm nhìn. Tiếp tục hoàn thiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh cho đội ngũ CBCC; lồng ghép chương trình tìm hiểu thực tế kết hợp với đổi mới phương thức kiểm tra năng lực sau đào tạo đối với đội ngũ này.
Ba là, cần hoàn thiện đồng bộ cơ chế tổ chức, tuyển dụng, bố trí sử dụng cán bộ, xây dựng cơ chế đặc thù riêng cho CBCC làm công tác tham mưu xử lý vi phạm hành chính theo hướng khuyến khích nhân sự chất lượng cao, linh hoạt trong bổ nhiệm, tuyển dụng, đào tạo.
Bốn là, xây dựng cơ chế chi trả hợp lý tạo động lực làm việc cho CBCC làm công tác tham mưu xử lý vi phạm hành chính. Ngoài việc trả lương công chức theo quy định chung, có thể chủ động xây dựng cơ chế thù lao, bồi dưỡng. Thù lao có thể được tính thêm trên cơ sở đánh giá chất lượng tham mưu, đánh giá năng lực cán bộ.
Năm là, xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác tham mưu xử lý vi phạm hành chính. Đổi mới mạnh mẽ, toàn diện nội dung, phương pháp đào tạo, có cơ chế thường xuyên bồi dưỡng đội ngũ làm công tác tham mưu xử lý vi phạm hành chính để đảm bảo đội ngũ này luôn có kỹ năng nghề nghiệp và kiến thức thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
Sáu là, cần nâng cao trách nhiệm của Lãnh đạo đơn vị trong việc bố trí, đào tạo, bồi dưỡng người làm công tác tham mưu xử lý vi phạm hành chính; bảo đảm nguồn nhân lực, đồng thời phù hợp với năng lực, sở trường của cán bộ công chức.
Bảy là, tăng cường tổ chức tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính, đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ CBCC làm công tác tham mưu xử lý vi phạm hành chính về các kỹ năng phát hiện hành vi vi phạm, kỹ năng lập biên bản, xác minh làm rõ hành vi vi phạm, thiết lập hồ sơ làm căn cứ xử lý, định giá hàng hóa vi phạm…
Tám là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đội ngũ CBCC làm công tác tham mưu xử lý vi phạm hành chính bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú và đa dạng như: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến tập trung thông qua các hội nghị, tọa đàm, hội họp; Cử CBCC tham gia các lớp do các đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tạo điều kiện cho CBCC làm công tác tham mưu xử lý vi phạm hành chính học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tự nghiên cứu các văn bản pháp luật, nhằm áp dụng chính xác, đúng quy định trong việc xử lý các vi phạm hành chính trong các lĩnh vực có liên quan./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Hảo, Phó Trưởng phòng PCKT

Nguồn tin: CHI CỤC QLTT HÀ TĨNH

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://qltthatinh.gov.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Quyết định 34/2018/QĐ-TTg

Quyết định thành lập tổng cục QLTT

Lượt xem:113 | lượt tải:34

50/2016/NĐ-CP

Nghị định xử phạt trong lĩnh vực KHĐT

Lượt xem:955 | lượt tải:118

49/2016/NĐ-CP

49/2016/NĐ-CP

Lượt xem:1003 | lượt tải:153

105/2016/QH13

Luật dược

Lượt xem:941 | lượt tải:138

Pháp lệnh QLTT

Pháp lệnh Quản lý thị trường

Lượt xem:2000 | lượt tải:163
VIDEO PHÓNG SỰ
ĐƯỜNG DÂY NÓNG XĂNG DẦU
banner trai
  Thống kê truy cập
  • Đang truy cập83
  • Hôm nay12,906
  • Tháng hiện tại229,525
  • Tổng lượt truy cập9,569,605
  60 NĂM XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN
  THÀNH VIÊN
  Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
  HOCTAPBAC
  Thăm dò ý kiến

  Bạn biết gì về Cục QLTT Hà Tĩnh

  CHẠY TRÁI
  CHẠY PHẢI
  CHẠY TRÁI
  CHẠY PHẢI
  Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây