Khi phát hiện các hành vi vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại, hãy liên hệ đường dây nóng 02393.950.789
backdrop ngang

Lực lượng Quản lý thị trường Hà Tĩnh 60 năm hình thành và phát triển

Thứ ba - 27/06/2017 05:04
Ngày 03/7/1957, Thủ Tướng Chính phủ ban hành Quyết định 290/TTg thành lập Ban Quản lý thị trường (QLTT) trực thuộc Chính phủ
Lực lượng Quản lý thị trường Hà Tĩnh 60 năm hình thành và phát triển
 
Thời kỳ này cùng với Quản lý thị trường cả nước, lực lượng QLTT Hà Tĩnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ chủ yếu và quan trọng nhất là công tác cải tạo hàng nghìn hộ công thương nghiệp tư nhân theo nhiều hình thức, biện pháp như: Công ty hợp doanh, sắp xếp và sử dụng tiểu thương làm nhiệm vụ đại lý bán lẻ và uỷ thác thu mua cho mậu dịch quốc doanh, chuyển một bộ phận khá lớn tư thương sang sản xuất chế biến dịch vụ, đồng thời ra sức xây dựng hệ thống thương nghiệp XHCN, tiến hành đăng ký kinh doanh, tăng cường công tác QLTT chống đầu cơ, buôn lậu, kinh doanh trái phép, quản lý giá cả. Đây là cuộc đấu tranh gay gắt giữa thương nghiệp XHCN và tư thương nhằm tập trung nguồn hàng vào tay nhà nước phục vụ đời sống nhân dân và chi viện cho chiến trường Miền nam.
Sau khi giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, hình thành các Đội QLTT trực thuộc Ban chỉ đạo QLTT của tỉnh, là lực lượng chuyên trách kiểm tra kiểm soát thị trường. Nhiệm vụ chủ yếu của công tác QLTT trong giai đoạn này là kiên quyết chống buông lỏng thị trường tự do, đồng thời thiết lập lại trật tự hoạt động trên thị trường, tập trung truy quét các hoạt động đầu cơ buôn lậu, làm hàng giả kinh doanh trái phép…. nhằm ổn định thị trường.
Đến năm 1991 sau khi tách tỉnh (Nghệ An và Hà Tĩnh), UBND tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định số 368/QĐ-UB thành lập Ban chỉ đạo QLTT tỉnh; thời kỳ này các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh lần lượt làm Trưởng Ban. Đến ngày 01/01/1992, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 587/QĐ-UB thành lập đội QLTT tỉnh, giải thể các đội QLTT các huyện, thị xã; dưới sự điều hành trực tiếp của UBND tỉnh toàn tỉnh chỉ có 01 Đội QLTT làm nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại và các hành vi kinh doanh trái phép…
Đặc biệt ngày 23/01/1995, Thủ tướng Chính Phủ ban hành Nghị định số 10/CP, quy định tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của QLTT: ở trung ương thành lập Cục QLTT trực thuộc Bộ thương mại; ở các tỉnh thành lập các Chi cục QLTT trực thuộc Sở Thương mại. Trên cơ sở đó, ngày 16/6/1995 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 793/1995/QĐ-UB thành lập Chi cục QLTT Hà Tĩnh trực thuộc sở Thương mại - Du lịch (nay là Sở Công Thương). Bước đầu thành lập cơ cấu tổ chức gồm có Lãnh đạo Chi cục, 02 phòng chuyên môn, 03 Đội QLTT với 43 cán bộ công chức, trong đó số ít có trình độ đại học, còn lại chủ yếu là trung cấp và chưa qua đào tạo. Cơ sở vật chất còn nghèo nàn, phương tiện thiếu thốn, lạc hậu, nhiều đội, tổ QLTT chưa có trụ sở làm việc, phải đi thuê mướn, nguồn kinh phí hạn chế, hoạt động của Chi cục gặp muôn vàn khó khăn.
Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, từ năm 2002 đến năm 2015 UBND tỉnh đã quyết định thành lập thêm 04 Đội QLTT và 01 phòng chuyên môn để từng bước nâng cao hiệu quả công tác Quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh. Đến nay, cơ cấu tổ chức của Chi cục cơ bản hoàn thiện: 01 Đảng bộ bộ phận (05 Chi bộ trực thuộc với 55 đảng viên) và các tổ chức, đoàn thể (Công đoàn cơ sở, các tổ Công đoàn trực thuộc, Chi Đoàn thanh niên, Chi Hội cựu Chiến binh, Ban nữ công). Chi cục do đồng chí Phó Giám đốc Sở Công Thương làm Chi cục trưởng; 03 đồng chí Phó Chi cục trưởng; 03 phòng chuyên môn (Văn phòng, Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp, Phòng Pháp chế và Kiểm tra); 07 Đội QLTT phụ trách 13 huyện, thành phố, thị xã.
Với sự quan tâm của Cục QLTT, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, trong những năm qua lực lượng QLTT Hà Tĩnh đã có những bước phát triển đáng kể cả về lượng và chất. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được chú trọng, từng bước xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, hiện đại. Đến nay toàn Chi cục có 77 cán bộ, công chức với 07 thạc sỹ, 46 cử nhân đại học; 01 cử nhân chính trị, 07 cao cấp lý luận chính trị, 03 KSVCTT; Chi cục thường xuyên cử cán bộ, công chức tham gia các khóa đào tạo dài hạn, ngắn hạn về nghiệp vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý vi phạm hành chính. Qua đó đã nâng cao hiệu quả công tác quản lý thị trường trên địa bàn. Cán bộ, công chức Chi cục QLTT ngày càng tinh thông về nghiệp vụ, vững vàng về bản lĩnh chính trị, đạo đức công vụ ngày càng được tăng cường.
Từ năm 2004 trở về trước, tình hình buôn lậu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh diễn biến khá phức tạp, nhất là trên tuyến biển và tuyến biên giới Việt Lào có lúc trở thành điểm nóng về buôn lậu. Lực lượng QLTT đã cùng các ngành, các địa phương kiên quyết đấu tranh xóa bỏ các tụ điểm, đường dây buôn lậu lớn, góp phần quan trọng vào việc ngăn chặn tình trạng buôn lậu trên địa bàn.
Trong những năm gần đây, được sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và các Bộ, Ngành Trung ương; cùng với sự nổ lực phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh kinh tế xã hội tỉnh nhà có sự bứt phá mạnh mẽ, kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá; kết cấu hạ tầng không ngừng tăng cả về số lượng và chất lượng; nhiều dự án lớn đang được triển khai trên địa bàn như: Dự án khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương của Tập đoàn Formosa (Đài Loan); Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê, Trung tâm Điện lực Vũng Áng; công trình thủy lợi Ngàn Trươi Cẩm Trang. Số lượng, quy mô doanh nghiệp, hộ kinh doanh không ngừng tăng lên với gần 5.500 doanh nghiệp, trên 58.000 hộ kinh doanh tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn phục vụ tiêu dùng cho gần 1,3 triệu dân và trên 10.000 chuyên gia, người lao động đến từ trong và ngoài nước đang làm việc tại các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Những điều kiện trên là động lực để kinh tế Hà Tĩnh tiếp tục phát năng động, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân, nhưng cũng đặt ra cho công tác quản lý nhà nước nói chung và quản lý thị trường nói riêng không ít khó khăn thách thức; các hoạt động kinh doanh trái phép, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng... diễn biến phức tạp với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, các đối tượng vi phạm ngày càng manh động.
Đứng trước tình hình đó, lực lượng QLTT Hà Tĩnh đã chủ động sáng tạo đổi mới công tác quản lý điều hành, bám sát chỉ đạo của cấp trên, đẩy mạnh hoạt động truyên truyền, phổ biến và hướng dẫn những quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại dịch vụ nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật; tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Xuất phát từ thực tiễn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Chi cục QLTT Hà Tĩnh đã tham mưu UBND tỉnh xây dựng và ban hành Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác Quản lý thị trường đến năm 2020” được phê duyệt tại Quyết định số 1731/QĐ-UBND ngày 20/6/2016. Theo đó đã tổ chức kiện toàn bộ máy, đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, nguồn lực; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc đối với công tác QLTT và đây được xem là một trong 5 nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh và thu được nhiều kết quả quan trọng; hoạt động quản lý thị trường trên địa bàn ngày càng đi vào nề nếp.
Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được chú trọng thực hiện, luôn đa dạng hóa về hình thức, phong phú hóa về chuyên đề, sâu sắc về nội dung tuyên truyền, đảm bảo thông tin đến tận các tổ chức cá nhân, tham gia sản xuất kinh doanh. Đã phát gần 100.000 tờ rơi; ký cam kết trên 50.000 lượt hộ kinh danh; tổ chức hàng trăm cuộc tọa đàm, đối thoại; thông báo số điện thoại đường dây nóng, tuyên truyền chạy chữ trên chương trình thời sự; thường xuyên đưa các hoạt động của đơn vị, vụ việc điển hình lên phương tiện thông tin đại chúng, bản tin Công Thương, trang thông tin điện tử của Chi cục; tích cực tuyên truyền hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…
Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm được thực hiện quyết liệt, kể từ ngày thành lập đến nay (năm 1995 đến nay), Chi cục đã xử lý trên 37.000 vụ, tổng số tiền phạt hành chính, hàng hóa tịch thu, hàng hóa tiêu hủy trên 100  tỷ đồng. Đã xử lý nhiều vụ việc lớn điển hình, được chính quyền địa phương ghi nhận, biểu dương, được nhân dân đồng tình, gây được tiếng vang trong dư luận như các vụ xử lý về thuốc lá điếu nhập lậu, rượu ngoại nhập lậu, sử dụng chíp điện tử tại cửa hàng kinh doanh xăng dầu, kinh doanh xăng dầu nhập lậu trên biển, chiếm giữ bình LPG trái phép, sử dụng chất cấm trong chế biến thực phẩm, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ…
Ngoài công tác chuyên môn, Chi cục quan tâm đẩy mạnh phong trào văn nghệ, thể thao và các phong trào xã hội khác, tổ chức và tham gia giải thể thao của ngành, của đơn vị, giao lưu với các đơn vị bạn nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị, công chức, người lao động đoàn kết phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Được đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu về phong trào văn hóa, thể thao của tỉnh.  
Trải qua 60 năm phát triển và trưởng thành, với nhiều thay đổi về cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ qua từng giai đoạn phát triển của đất nước. Lực lượng QLTT cả nước nói chung và QLTT Hà Tĩnh nói riêng đã góp phần xứng đáng vào quá trình xây dựng phát triển kinh tế - xã hội: ổn định thị trường, thiết lập trật tự kỷ cương trong hoạt động thương mại - dịch vụ, chống các hoạt động buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, chống gian lận thương mại và các hành vi sản xuất kinh doanh trái phép khác; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho doanh nghiệp và người tiêu dùng. Vai trò, vị thế của lực lượng QLTT không ngừng được nâng lên; doanh nghiệp và người tiêu dùng tin tưởng, nhân dân đồng tình ủng hộ; được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, biểu dương và xem là lực lượng chủ công trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý vi phạm.
Ghi nhận những thành tích xuất sắc trong công tác, trong những năm qua  UBND tỉnh, Bộ Công thương, Ban chỉ đạo 127 TW (nay là Ban chỉ đạo 389) đã tặng bằng khen cho nhiều tập thể và cá nhân; đặc biệt được Tổng liên đoàn lao động Việt nam tặng cờ thi đua xuất sắc cho tập thể, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 08 cá nhân và 03 tập thể; Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba cho 06 cá nhân và 01 tập thể; 01 cá nhân được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp bộ, 08 cá nhân được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.
Thông qua hoạt động thực tiễn, có thể khẳng định rằng QLTT là một bộ phận quan trọng không thể thiếu của quản lý nhà nước về kinh tế, nhất là trong điều kiện thực hiện cơ chế thị trường hiện nay. QLTT là một nhiệm vụ quan trọng khó khăn, phức tạp vừa mang tính cấp thiết vừa mang tính lâu dài. Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, quan hệ thương mại giữa Việt Nam với các nước ngày càng phát triển, thị trường hàng hoá hết sức phong phú và đa dạng. Nhiệm vụ đặt ra cho lực lượng QLTT ngày càng lớn; đòi hỏi người cán bộ QLTT không ngừng học tập, rèn luyện trau dồi phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Với truyền thống tốt đẹp của lực lượng QLTT, với ý chí quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ, công chức trong toàn Chi cục QLTT Hà Tĩnh sẽ luôn đoàn kết, sẵn sàng đảm đương và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; xây dựng Chi cục ngày càng lớn mạnh góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội tỉnh nhà nói riêng, của đất nước nói chung./.
              

Tác giả bài viết: Nguyễn Cự Dũng, Phó Giám đốc Sở - Chi cục trưởng

Nguồn tin: CHI CỤC QLTT HÀ TĨNH

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://qltthatinh.gov.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Quyết định 34/2018/QĐ-TTg

Quyết định thành lập tổng cục QLTT

Lượt xem:113 | lượt tải:34

50/2016/NĐ-CP

Nghị định xử phạt trong lĩnh vực KHĐT

Lượt xem:955 | lượt tải:118

49/2016/NĐ-CP

49/2016/NĐ-CP

Lượt xem:1003 | lượt tải:153

105/2016/QH13

Luật dược

Lượt xem:941 | lượt tải:138

Pháp lệnh QLTT

Pháp lệnh Quản lý thị trường

Lượt xem:2000 | lượt tải:163
VIDEO PHÓNG SỰ
ĐƯỜNG DÂY NÓNG XĂNG DẦU
banner trai
  Thống kê truy cập
  • Đang truy cập122
  • Hôm nay12,906
  • Tháng hiện tại228,294
  • Tổng lượt truy cập9,568,374
  60 NĂM XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN
  THÀNH VIÊN
  Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
  HOCTAPBAC
  Thăm dò ý kiến

  Bạn biết gì về Cục QLTT Hà Tĩnh

  CHẠY TRÁI
  CHẠY PHẢI
  CHẠY TRÁI
  CHẠY PHẢI
  Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây