Khi phát hiện các hành vi vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại, hãy liên hệ đường dây nóng 02393.950.789
backdrop ngang

Chống hàng giả, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ: Cần sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ!

Thứ tư - 12/04/2017 02:36
Trong thời gian qua Việt Nam đã từng bước hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ
Chống hàng giả, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ: Cần sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ!
Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009; Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Nghị định số 119/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 105/2006/NĐ-CP; Nghị định 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu Công nghiệp; hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tùy theo tính chất, mức độ có thể bị xử lý hình sự theo quy định tại Bộ Luật hình sự.
Bên cạnh đó, Việt Nam cũng cam kết thực hiện đúng các điều ước quốc tế về sở hữu trí tuệ mà Việt Nam tham gia: Hiệp định TRIPS về Quyền sở hữu trí tuệ và tự do trong thương mại quốc tế; Công ước Berne về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật; Công ước Geneva về chống sao chép bản ghi âm; Công ước Paris về bảo hộ Sở hữu Công nghiệp; Thỏa ước Madrid về nhãn hiệu; Công ước về thành lập tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới.
Chính phủ đã thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban 389 Quốc gia) do Phó Thủ tướng thường trực đứng đầu (trước đây là Ban Chỉ đạo 127 Trung ương do Bộ Trưởng Bộ Công Thương làm Trưởng ban). Điều đó một lần nữa khẳng định, đây là một lĩnh vực được nước ta đặc biệt quan tâm.
Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, tình hình hàng giả, hàng xâm phạm quyền SHTT vẫn diễn biến hết sức tinh vi, phức tạp với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, các đối tượng thường nghiên cứu rất kỹ văn bản quy phạm pháp luật và sản phẩm của chính hãng để lách luật, vi phạm… Các hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ, sản xuất, buôn bán hàng giả xẩy ra trên mọi lĩnh vực của nền kinh tế, ở cả khu vực sản xuất, chế biến, lưu thông và xuất nhập khẩu, từ hàng tiêu dùng thông thường đến các hàng hóa có giá trị cao. Hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ không chỉ được sản xuất ở trong nước mà còn được sản xuất ở nước ngoài rồi đưa vào tiêu thụ trong nước bằng cả đường chính ngạch và tiểu ngạch.
Hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh chân chính. Tuy nhiên việc xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ còn gặp nhiều khó khăn và bất cập, cụ thể như sau:
Vấn đề thứ nhất, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đấu tranh chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ còn nhiều bất cập, chồng chéo, nhiều văn bản đã có nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn.
 + Theo quy định tại Điều 51 Nghị định 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ; được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 119/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2016: “Văn bản kết luận giám định là một trong các nguồn chứng cứ để cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc. Văn bản kết luận giám định không đưa ra kết luận về hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc kết luận về vụ tranh chấp”. Tại khoản 4 Điều 26 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP quy định “Người có thẩm quyền xử lý vi phạm có thể dựa trên văn bản cam kết xác nhận hàng hóa, dịch vụ giả mạo nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý của chủ thể quyền sở hữu công nghiệp, văn bản kết luận giám định để xác định hành vi vi phạm nhưng phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với kết luận vi phạm và quyết định xử lý vi phạm của mình”. Với quy định như vậy không ràng buộc trách nhiệm pháp lý đối với cơ quan ra kết luận giám định, gây ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả đấu tranh chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
+ Nghị định 185/2013/NĐ-CP quy định sử dụng mã vạch của thương nhân khác là sản xuất hàng giả; Nghị định 80/2013/NĐ-CP quy định “sử dụng trái phép mã số mã vạch của doanh nghiệp khác đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch”. Cùng một hành vi nhưng 02 Nghị định có 02 cách hiểu khác nhau, chế tài xử lý khác nhau.
Vấn đề thứ hai, sự phối kết hợp giữa các lực lượng chưa mang lại hiệu quả cao. Trong thời gian qua, sự phối hợp giữa các đơn vị mặc dù đã có cố gắng nhưng còn có nhiều vấn đề bất cập, thiếu chia sẻ thông tin, phối kết họp trong việc kiểm tra, xử lý vi phạm dẫn đến đôi khi còn xẩy ra chồng chéo, bỏ sót trong quá trình kiểm tra, xử lý.
Vấn đề thứ ba, vai trò của Doanh nghiệp cũng như Hiệp hội Doanh nghiệp trong công tác đấu tranh chống hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm SHTT. Trong thời gian qua, bên cạnh một số Doanh nghiệp phối hợp thường xuyên và chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước, các lực lượng chức năng thì nhiều Doanh nghiệp vẫn chưa quan tâm, thờ ơ, né tránh vì ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm khiến người tiêu dùng không muốn mua sản phẩm của mình. Lo ngại khi công bố đặc điểm hàng thật, hàng giả, đối tượng sản xuất hàng giả nắm được đặc điểm hàng hóa để tiếp tục sản xuất hàng giả. Hiện chưa có cơ chế bảo đảm vai trò, trách nhiệm của các Doanh nghiệp trong việc chủ động phát hiện và phối hợp với các lực lượng thực thi, mới dừng lại ở việc phối hợp chung chung trên văn bản thỏa thuận với một số hiệp hội ngành hàng. Việc phối hợp còn chưa bài bản, chưa thường xuyên và chưa có kế hoạch cụ thể.
Để công tác đấu tranh chống hàng giả, hàng kém chất lượng có hiệu quả trong thời gian tới, theo tôi các cấp, các ngành cần triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp sau:
- Thứ nhất: Cần sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; đảm bảo đồng bộ, thống nhất, không để các đối tượng lợi dụng kẽ hở để vi phạm cũng như gây khó khăn, chồng chéo cho các lực lượng chức năng trong quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm.
- Thứ hai: Cần có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các lực lượng chức năng. Giữa các lực lượng thường xuyên trao đổi, chia sẽ thông tin, dữ liệu về các tổ chức, cá nhân, thủ đoạn sản xuất, kinh doanh hàng giả để có phương án đối phó hiệu quả.
Về phía cơ quan thực thi, cần chia sẻ thông tin với các DN về các văn bản quy phạm pháp luật, minh bạch hoá các quy trình, thủ tục xử lý các xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; tạo điều kiện để các doanh nghiệp tham gia vào quá trình kiểm tra, xử lý khi cần thiết.
- Thứ ba: Phát huy vai trò của doanh nghiệp trong công tác đấu tranh chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Doanh nghiệp phải bảo vệ quyền lợi của chính mình, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, của nhân dân cũng như sự nghiêm minh của pháp luật. Cần có bộ phận chuyên trách về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ hoặc có đại diện sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp mình; cần xây dựng chiến lược về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, chủ động phối hợp, hỗ trợ cơ quan thực thi trong công tác chống hàng giả.
 Cung cấp cho lực lượng thực thi các thông tin: Đầu mối về sở hữu trí tuệ, mặt hàng vi phạm, phương thức thủ đoạn vi phạm, thị trường tiêu thụ, đầu mối sản xuất, buôn bán hàng giả. Cung cấp các dấu hiệu phân biệt hàng thật - hàng giả của doanh nghiệp thông qua: tờ rơi, sách hướng dẫn, các cuộc hội thảo, đào tạo, tập huấn.
Tham gia và phối hợp tổ chức các hội thảo, toạ đàm về chống hàng giả, cách thức hợp tác giữa doanh nghiệp và cơ quan chức năng trong công tác chống hàng giả. Phối hợp và tham gia tổ chức các hội nghị giao lưu thường xuyên giữa các lực lượng thực thi và các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, các văn phòng luật sư, các chuyên gia để tăng cường sự gắn bó, chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi thông tin, huy động sự đóng góp tích cực về kiến thức, ý tưởng, phương tiện, thiết bị và nhiều nguồn lực khác của doanh nghiệp... trong công tác phòng và chống hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ. Tham gia vào các vụ việc kiểm tra của Quản lý thị trường khi Quản lý thị trường có yêu cầu. Hỗ trợ kinh phí giám định, tiêu huỷ hàng giả.
Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng cần đầu tư áp dụng khoa học công nghệ để sản xuất hàng hóa đảm bảo chất lượng, tiết kiệm chi phí; xác lập quyền sở hữu trí tuệ; áp dụng các biện pháp bảo vệ sản phẩm, hàng hóa của mình tránh bị làm giả. Tăng cường công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm để người tiêu dùng được biết, tin và sử dụng sản phẩm của mình.
Để công tác chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đạt hiệu quả cao phải tiến hành đồng bộ các biện pháp đấu tranh, ở mọi lĩnh vực, mọi nơi mà hàng giả có thể xuất hiện; phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, các lực lượng thực thi và các doanh nghiệp; phải phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, hiệp hội, người tiêu dùng và cơ quan thông tin đại chúng để phối hợp đấu tranh, tạo dư luận lên án mạnh mẽ hoạt động sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Toại - Phòng NVTH

Nguồn tin: CHI CỤC QLTT HÀ TĨNH

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://qltthatinh.gov.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Quyết định 34/2018/QĐ-TTg

Quyết định thành lập tổng cục QLTT

Lượt xem:114 | lượt tải:34

50/2016/NĐ-CP

Nghị định xử phạt trong lĩnh vực KHĐT

Lượt xem:955 | lượt tải:118

49/2016/NĐ-CP

49/2016/NĐ-CP

Lượt xem:1003 | lượt tải:153

105/2016/QH13

Luật dược

Lượt xem:941 | lượt tải:138

Pháp lệnh QLTT

Pháp lệnh Quản lý thị trường

Lượt xem:2000 | lượt tải:163
VIDEO PHÓNG SỰ
ĐƯỜNG DÂY NÓNG XĂNG DẦU
banner trai
  Thống kê truy cập
  • Đang truy cập46
  • Hôm nay12,906
  • Tháng hiện tại229,656
  • Tổng lượt truy cập9,569,736
  60 NĂM XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN
  THÀNH VIÊN
  Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
  HOCTAPBAC
  Thăm dò ý kiến

  Bạn biết gì về Cục QLTT Hà Tĩnh

  CHẠY TRÁI
  CHẠY PHẢI
  CHẠY TRÁI
  CHẠY PHẢI
  Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây