Khi phát hiện các hành vi vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại, hãy liên hệ đường dây nóng 02393.950.789
backdrop ngang

Thực trạng hoạt động kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh và những giải pháp trong thời gian tới

Thứ năm - 02/06/2016 00:24
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Công Thương về việc tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng (gas) trên địa bàn Hà Tĩnh
Cửa hàng xăng dầu
Cửa hàng xăng dầu
Thời gian qua Chi cục Quản lý thị trường đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các Đội QLTT vào cuộc quyết liệt kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm kết hợp tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh xăng dầu chấp hành nghiêm túc Thông báo 471/TB-UBND và ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng. Để huy động sự vào cuộc của người tiêu dùng trong việc phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm, Chi cục đã in và dán thông báo đường dây nóng của Chi cục và các Đội QLTT tại các cửa hàng xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn; chỉ đạo các Đội QLTT thường xuyên bố trí CBCC bám sát địa bàn để trinh sát, phối hợp cùng chính quyền địa phương thực hiện công tác quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng.
Năm 2015 đến nay, Chi cục đã kiểm tra, xử lý 53 cơ sở vi phạm, phạt hành chính trên 400 triệu đồng, tịch thu 24 chai LPG, buộc tiêu hủy 100 chai LPG mini không được phép nạp lại. Đối với các cơ sở chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, ngoài việc xử lý vi phạm Chi cục phối hợp các ngành chức năng và chính quyền địa phương kiên quyết lập biên bản đình chỉ hoạt động; đối với các cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nhưng trong quá trình kinh doanh không đáp ứng các điều kiện theo quy định, ngoài việc xử phạt hành chính Chi cục yêu cầu các cơ sở cải tạo, nâng cấp đáp ứng điều kiện mới được tiếp tục kinh doanh.
Tuy nhiên, hiện nay thực trạng hoạt động kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh còn một số tồn tại như:
- Việc thực hiện di dời, chuyển đổi mục đích đối với một số cửa hàng kinh doanh xăng dầu theo Thông báo 471/TB-UBND chưa được thực hiện triệt để: Hiện tại vẫn còn 06 cửa hàng nằm ngoài quy hoạch, không đủ điều kiện kinh doanh nhưng vẫn lén lút kinh doanh gồm: 05 cửa hàng tại huyện Nghi Xuân (Cửa hàng xăng dầu Thái Mỹ - Xuân Lam, Cửa hàng xăng dầu Hoàng Anh - Xuân Hồng, Cửa hàng xăng dầu Hường Tâm - Xuân Hồng, Cửa hàng xăng dầu Xuân Thành - Xuân Thành, Cửa hàng xăng dầu Thông Hảo - Xuân Liên) và 01 cửa hàng tại huyện Kỳ Anh (Cửa hàng xăng dầu Hằng Lý).
Các cửa hàng này Chi cục QLTT đã phối hợp các ngành, chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý, lập biên bản đình chỉ nhiều lần nhưng vẫn cố tình không chấp hành, lén lút kinh doanh, chính quyền địa phương vẫn chưa có giải pháp hiệu quả để xử lý dứt điểm; riêng 05 cửa hàng thuộc huyện Nghi Xuân ngày 29/02/2016 Lãnh đạo Chi cục và Đội QLTT số 2 đã làm việc với Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân để bàn giải pháp xử lý dứt điểm.
- Đối với hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng: Ngoài các doanh nghiệp, các đại lý, các cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng chấp hành tương đối tốt hoạt động kinh doanh (có giấy phép và đảm bảo các điều kiện kinh doanh) thì vẫn còn một số hộ kinh doanh không có giấy chứng nhận đủ điều kiện, không đảm bảo các điều kiện kinh doanh LPG, kinh doanh cùng với các loại hàng hóa khác, không có kho lưu trữ bảo quản riêng, bỏ trong các nhà dân, nhất là tại các vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, gây ra tâm lý lo sợ cho những người dân sống xung quanh.
Các hộ kinh doanh này Chi cục QLTT cũng đã phối hợp các ngành, chính quyền địa phương kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm. Tuy nhiên do lực lượng QLTT quân số mỏng, không thể thường xuyên giám sát toàn diện địa bàn nên hoạt động kinh doanh nói trên vẫn lén lút, ngoài giờ hành chính và rất khó xử lý triệt để.
Trong thời gian tới, để quản lý tốt hoạt động kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh, từng bước chấm dứt các tồn tại nói trên, Chi cục QLTT kiến nghị, đề xuất Sở Công Thương một số vấn đề sau:
- Làm việc với UBND các huyện, thành phố, thị xã để nắm bắt, xem xét các khó khăn, vướng mắc, lý do không xử lý dẹp bỏ được các cửa hàng không đủ điều kiện để đưa ra các giải pháp chỉ đạo, xử lý hoặc tham mưu, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo xử lý dứt điểm.
- Làm việc với các ngành đã cấp các loại giấy tờ có liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu để thu hồi các giấy tờ đang còn hiệu lực đối với các cửa hàng không đủ điều kiện kinh doanh hoặc nằm ngoài quy hoạch.
- Tổ chức Hội nghị các doanh nghiệp đầu mối về xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng để ký cam kết không cung cấp xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng cho các cửa hàng không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, không đảm bảo các điều kiện kinh doanh. Nếu các doanh nghiệp đầu mối vẫn cố tình vi phạm thì xử lý nghiêm theo quy định, kể cả thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của các doanh nghiệp đầu mối.
- Yêu cầu Công ty Điện lực tiếp tục ngừng cung cấp điện đối với các cửa hàng xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng không đủ điều kiện kinh doanh, không đảm bảo công tác phòng chống cháy nổ .v.v.
- Quá trình các doanh nghiệp, hộ kinh doanh nộp hồ sơ để cấp phép, việc thẩm định và cấp phép cần phải yêu cầu các doanh nghiệp, hộ kinh doanh ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh, thường xuyên duy trì, đảm bảo các điều kiện kinh doanh sau khi được cấp phép; nếu vi phạm kiên quyết xử lý nghiêm đồng thời rút giấy phép.
- Chỉ đạo Chính quyền địa phương các huyện, thành phố, thị xã thực hiện tốt một số nội dung như:
+ Tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn; chỉ đạo chính quyền cấp xã vào cuộc quyết liệt, chủ động thực hiện công tác phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm; phối hợp kịp thời, chặt chẽ, thường xuyên với các lực lượng chức năng để kiểm tra, xử lý, dẹp bỏ các cơ sở kinh doanh không đủ điều kiện.
Gắn trách nhiệm cụ thể, rõ ràng đối với chính quyền cấp xã, đứng đầu là các Chủ tịch trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn quản lý. Kịp thời khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích tốt và đề nghị xử lý kỷ luật nghiêm túc đối với những đơn vị, địa phương để xẩy ra các vi phạm.
+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, nhất là tại các vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn, những nơi có dân trí thấp và cơ hội tiếp cận thông tin hạn chế. Tập trung tuyên truyền, vận động để mọi người dân nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm trong việc phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng.
+ Kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn và đưa ra các giải pháp hiệu quả trong công tác quản lý, xử lý và dẹp bỏ các cơ sở kinh doanh không đủ điều kiện; trường hợp doanh nghiệp, hộ kinh doanh nằm ngoài quy hoạch nhưng vẫn mong muốn tiếp tục kinh doanh thì hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh tìm kiếm vị trí mới phù hợp quy hoạch để đầu tư kinh doanh; trường hợp doanh nghiệp, hộ kinh doanh nằm ngoài quy hoạch, không đảm bảo điều kiện kinh doanh nhưng vẫn chây ì, lén lút kinh doanh thì phải có giải pháp xử lý dứt điểm, báo cáo cụ thể về Sở Công Thương.
+ Tập trung rà soát dẹp bỏ, đình chỉ các cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, không đảm bảo các điều kiện kinh doanh, các trường hợp hộ dân đưa các LPG chai về để trong nhà để bán kèm các loại hàng hóa khác (tình trạng này khá nhiều, nhất là tại các vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn) .v.v.
Quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng không chỉ là trách nhiệm của một cấp, một ngành, một địa phương mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội, cần phải có sự vào cuộc ngay từ đầu và quyết liệt của các cấp, các ngành, các địa phương, các tổ chức cá nhân, người tiêu dùng và toàn xã hội./.
 

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Hảo - Phó Trưởng Phòng PCKT

Nguồn tin: CHI CỤC QLTT HÀ TĨNH

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://qltthatinh.gov.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Quyết định 34/2018/QĐ-TTg

Quyết định thành lập tổng cục QLTT

Lượt xem:114 | lượt tải:34

50/2016/NĐ-CP

Nghị định xử phạt trong lĩnh vực KHĐT

Lượt xem:955 | lượt tải:118

49/2016/NĐ-CP

49/2016/NĐ-CP

Lượt xem:1003 | lượt tải:153

105/2016/QH13

Luật dược

Lượt xem:941 | lượt tải:138

Pháp lệnh QLTT

Pháp lệnh Quản lý thị trường

Lượt xem:2000 | lượt tải:163
VIDEO PHÓNG SỰ
ĐƯỜNG DÂY NÓNG XĂNG DẦU
banner trai
  Thống kê truy cập
  • Đang truy cập141
  • Hôm nay12,906
  • Tháng hiện tại229,601
  • Tổng lượt truy cập9,569,681
  60 NĂM XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN
  THÀNH VIÊN
  Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
  HOCTAPBAC
  Thăm dò ý kiến

  Bạn biết gì về Cục QLTT Hà Tĩnh

  CHẠY TRÁI
  CHẠY PHẢI
  CHẠY TRÁI
  CHẠY PHẢI
  Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây