Khi phát hiện các hành vi vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại, hãy liên hệ đường dây nóng 02393.950.789
backdrop ngang

Quản lý thị trường Hà Tĩnh trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm

Thứ ba - 19/01/2016 16:07
Đảo đảm an toàn thực phẩm giữ vị trí quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ sức khỏe nhân dân, giảm tỷ lệ mắc bệnh, duy trì và phát triển giống nòi, tăng cường sức lao động, học tập, thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế, văn hóa xã hội và thể hiện nếp sống văn minh. Mặc dù cho đến nay đã có khá nhiều tiến bộ về khoa học kỹ thuật trong công tác an toàn thực phẩm, cũng như biện pháp về quản lý giáo dục; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm được ban hành từ Luật đến Nghị định, Thông tư nhưng các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm vẫn đang diễn ra.
Quản lý thị trường Hà Tĩnh trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm

Các loại thực phẩm sản xuất, chế biến trong nước và nước ngoài nhập vào nước ta ngày càng nhiều, đa dạng về mẫu mã, phong phú về chủng loại. Thời gian gần đây dư luận cả nước đang nóng lên với tình trạng sử dụng chất cấm trong sản xuất, chế biến thực phẩm, như sử dụng hàn the trong sản xuất giò chả, sử dụng chất vàng ô để ngâm măng, dưa cải muối, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, sử dụng tùy tiện hóa chất bảo vệ thực vật bao gồm thuốc trừ sâu, diệt cỏ, hóa chất kích thích tăng trưởng và thuốc bảo quản không theo đúng quy định gây ô nhiễm nguồn nước cũng như tồn dư các hóa chất độc hại trong thực phẩm…
Để chủ động đấu tranh chống các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm, thời gian qua Chi cục QLTT Hà Tĩnh đã triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp:
          - Tổ chức thống kê, rà soát các cơ sở kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thươngtrên địa bàn toàn tỉnh để làm cơ sở dữ liệu cho việc quản lý. Bên cạnh đó Chi cục QLTT phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương rà soát, tổng hợp tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh, qua thống kê, rà soát được gần 7.000 cơ sở.
          - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến an toàn thực phẩm với nhiều hình thức, đảm bảo thông tin đến tận các tổ chức, cá nhân kinh doanh và người tiêu dùng: Thực hiện 04 đợt tuyên truyền lưu động; phát trên 20.000 tờ rơi; ký cam kết với gần 25.000 lượt hộ kinh doanh; tuyên truyền bằng hình thức chạy chữ trên chương trình thời sự; thực hiện 178 phóng sự trên truyền hình, 154 bài viết trên các báo; tọa đàm, đối thoại với 530 lượt doanh nghiệp, đại lý kinh doanh các mặt hàng thiết yếu; tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật cho 200 doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh phân bón vô cơ, 150 doanh nghiệp, hộ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng; tổ chức hội nghị tuyên truyền, quán triệt quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng đối với 150 doanh nghiệp, hộ kinh doanh; dán 400 thông báo đường dây nóng tại các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn toàn tỉnh; phát 300 băng đĩa tuyên truyền cho UBND các xã, phường, thị trấn, Ban quản lý chợ để tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh....
          - Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Năm 2015 và 4 tháng năm 2016, lực lượng QLTT đã phát hiện và xử lý 1.361 lượt cơ sở vi phạm về ATTP; phạt hành chính trên 1,1 tỷ đồng, tịch thu tiêu hủy hàng hóa vi phạm gần 500 triệu đồng; đình chỉ hoạt động sản xuất, chế biến giò chả thời hạn 02 tháng đối với 03 cơ sở.
          - Để hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng chức năng trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Chi cục QLTT đã tiến hành rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung 01 Thông tư của Bộ Công Thương, 01 văn bản của UBND tỉnh; sau khi kiến nghị, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư thay thế, UBND tỉnh hiện đang rà soát để sửa đổi.
          - Phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phươngtrong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm; đã được các cấp, các ngành đánh giá cao và xem là lực lượng chủ công trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe của nhân dân.
          - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm của tỉnh.
          Tuy đã đạt được nhiều kết quả quan trọng nhưng quá trình triển khai thực hiện vẫn còn gặp một số khó khăn, tồn tại:
- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về ATTP còn nhiều vấn đề bất cập, quy định trách nhiệm còn chồng chéo giữa các ngành Công Thương, Y tế, NNPTNT, đã gây không ít khó khăn trong công tác QLNN về ATTP; nhất là đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhiều mặt hàng thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của nhiều ngành.
- Nhận thức của người sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm còn hạn chế, một số người tuy có kiến thức, nhận thức về ATTP nhưng việc thực hiện còn mang tính đối phó, hình thức dẫn đến có nhiều vi phạm. Một bộ phận người tiêu dùng với tâm lý thích dùng hàng giá rẻ, dễ dãi trong tiêu dùng, không quan tâm đến nguồn gốc xuất xứ, chất lượng hàng hóa là một trong những nguyên nhân để hàng kém chất lượng, hàng vi phạm về ATTP tiếp tục được tiêu thụ trên thị trường.
- Việc xét nghiệm, kiểm nghiệm để xác định chất lượng các sản phẩm thực phẩm tốn nhiều thời gian và kinh phí do các đơn vị, trung tâm kiểm nghiệm ở xa; trong khi trung tâm kiểm định của tỉnh chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra.
- Kinh phí để thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác quản lý nhà nước về ATTP còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu công tác.
- Hiệu quả của các đoàn liên ngành về an toàn thực phẩm của các huyện, thành phố, thị xã còn hạn chế; kiểm tra chủ yếu nhắc nhở chứ chưa xử lý để răn đe. Chính quyền địa phương cấp xã chưa phát huy được vai trò, trách nhiệm trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm.
          Để nâng cao hiệu quả trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong thời gian tới, Chi cục QLTT tiếp tục thực hiện các giải pháp:
          - Xác định công tác đảm bảo an toàn thực phẩm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, xuyên suốt trong quá trình chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện nhiệm vụ của Chi cục.
          - Tiếp tục rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền ban hành, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác an toàn thực phẩm đảm bảo đồng bộ, chặt chẽ; trong đó sẽ kiến nghị UBND tỉnh sớm ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 23/2013/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, theo hướng phân cấp rõ hơn trách nhiệm của các sở, ngành và chính quyền địa phương cấp huyện.
          - Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, đa dạng về nội dung, phong phú về hình thức; sẽ tập trung tuyên truyền tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa.
          - Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; công khai lên phương tiện thông tin đại chúng các vụ việc điển hình để khuyến cáo người tiêu dùng và răn đe các đối tượng vi phạm.
          - Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi, chia sẽ thông tin với các lực lượng chức năng về thông tin, thủ đoạn của các đối tượng vi phạm để có các giải pháp đối phó.
          - Đầu tư, mua sắm thêm các phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác như các bộ kiểm tra nhanh, các bộ lấy mẫu thực phẩm.
          Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Quản lý thị trường, tôi tin tưởng rằng công tác đảm bảo ATTP sẽ có nhiều chuyển biến trong thời gian tới, đóng góp tích cực vào việc đảm bảo sức khỏe của nhân dân, duy trì chất lượng giống nòi, góp phầnphát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà./.

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Toại-NVTH

Nguồn tin: CHI CỤC QLTT HÀ TĨNH

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://qltthatinh.gov.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Quyết định 34/2018/QĐ-TTg

Quyết định thành lập tổng cục QLTT

Lượt xem:126 | lượt tải:39

50/2016/NĐ-CP

Nghị định xử phạt trong lĩnh vực KHĐT

Lượt xem:965 | lượt tải:122

49/2016/NĐ-CP

49/2016/NĐ-CP

Lượt xem:1015 | lượt tải:158

105/2016/QH13

Luật dược

Lượt xem:954 | lượt tải:142

Pháp lệnh QLTT

Pháp lệnh Quản lý thị trường

Lượt xem:2024 | lượt tải:172
VIDEO PHÓNG SỰ
ĐƯỜNG DÂY NÓNG XĂNG DẦU
banner trai
  Thống kê truy cập
  • Đang truy cập42
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm41
  • Hôm nay2,109
  • Tháng hiện tại106,698
  • Tổng lượt truy cập9,815,883
  60 NĂM XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN
  THÀNH VIÊN
  Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
  HOCTAPBAC
  Thăm dò ý kiến

  Bạn biết gì về Cục QLTT Hà Tĩnh

  CHẠY TRÁI
  CHẠY PHẢI
  CHẠY TRÁI
  CHẠY PHẢI
  Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây