Khi phát hiện các hành vi vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại, hãy liên hệ đường dây nóng 02393.950.789
backdrop ngang

Một số giải pháp đổi mới công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong thời gian tới

Thứ ba - 14/06/2016 06:11
Như chúng ta biết, an toàn thực phẩm là vấn đề hết sức quan trọng hiện nay bởi thực phẩm là sản phẩm hàng hóa thiết yếu đối với cuộc sống của mỗi chúng ta. Thực phẩm an toàn góp phần mang lại sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc cho người tiêu dùng, tạo uy tín và thương hiệu cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh chân chính
Anh
Anh
Dường như ai cũng hiểu rõ điều đó nhưng vẫn có một bộ phận không nhỏ vì mục tiêu lợi nhuận nên đã đưa vào thị trường những loại thực phẩm kém chất lượng, thực phẩm giả, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhập lậu, chứa chất độc hại, chất cấm, chất bẩn…để tiêu thụ; qua đó ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và tính mạng người tiêu dùng, làm sụt giảm doanh thu và uy tín của các nhà sản xuất, kinh doanh chân chính.
Trước thực trạng đáng báo động này, các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương, các cơ quan quản lý nhà nước về hàng hóa nói chung, thực phẩm nói riêng đã tăng cường và quyết liệt hơn trong công tác quản lý, giám sát, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hà Tĩnh là một trong những tỉnh tiên phong trong công tác đấu tranh chống hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, vi phạm an toàn thực phẩm; những năm qua dưới sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh đã huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc đối với công tác quản lý thị trường nói chung và quản lý thực phẩm nói riêng. Các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác quản lý về an toàn thực phẩm theo phân cấp quản lý của từng ngành, từng địa phương.
Trên cơ sở các quy định của pháp luật tại Luật An toàn thực phẩm, Nghị định 38/2012/NĐ-CP, Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT và các văn bản có liên quan khác, các sở, ngành, địa phương đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định 23/2013/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó Sở Y tế đã ban hành Quyết định 553/QĐ-SYT ngày 07/3/2014 phân cấp nhiệm vụ quản lý nhà nước và tham gia quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong ngành Y tế, Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định 21/2016/QĐ-UBND ngày 06/6/2016 phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh cho UBND cấp huyện quản lý.
Với những văn bản nói trên, công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực, hoạt động phối hợp quản lý mang lại hiệu quả cao hơn; kết quả kiểm tra, xử lý các vi phạm về an toàn thực phẩm của các ngành, các lực lượng và chính quyền địa phương tăng cao hơn nhiều so với những năm trước đây. Qua đó góp phần bảo vệ tốt hơn quyền lợi người tiêu dùng và uy tín cho các doanh nghiệp, tạo bình ổn thị trường và văn minh thương mại trên địa bàn tỉnh từng bước được tạo dựng.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn thời gian qua vẫn còn một số tồn tại như: Việc quản lý các sản phẩm, hàng hóa từ khâu sản xuất, kinh doanh, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm thực phẩm vẫn chưa thực sự thống nhất giữa các cơ quan, địa phương; việc phối hợp chưa thật thường xuyên, chưa thật đồng bộ, chưa thật chặt chẽ; nguyên tắc đặt ra là một cơ sở sản xuất, kinh doanh một loại sản phẩm chỉ chịu sự quản lý về an toàn thực phẩm của một cơ quan nhưng thực tế có nơi nhiều cơ quan, địa phương, nhiều đoàn kiểm tra cùng đến làm việc và cũng có những nơi không có cơ quan, đoàn kiểm tra đến. Một số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đồng thời sản xuất, kinh doanh nhiều loại thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của nhiều cơ quan, địa phương nhưng do chưa có sự phân công trách nhiệm rõ ràng nên việc quản lý những cơ sở sản xuất, kinh doanh này còn thiếu chặt chẽ. Một bộ phận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm vẫn còn lúng túng trong việc xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm do chưa nắm bắt được cơ quan, địa phương nào trực tiếp quản lý và cấp các loại giấy tờ. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến pháp luật về an toàn thực phẩm, về phân công trách nhiệm quản lý đến từng cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm vẫn còn hạn chế; chính quyền các địa phương chưa thực sự vào cuộc đối với công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn.
Trong thời gian tới, để công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tốt hơn, mang lại hiệu quả cao hơn, cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp sau đây:
- Sửa đổi, bổ sung quy định phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo hướng rõ ràng hơn, cụ thể hơn, đúng quy định của pháp luật và phù hợp với hoạt động thực tiễn của địa phương.
- Cần làm rõ trách nhiệm, nhiệm vụ chính cho các sở, ngành theo 3 nội dung sau: Tuyên truyền, tập huấn; Quản lý nhà nước về ATTP (xây dựng đề án, dự án, quy hoạch, mạng lưới; các quy chuẩn kỹ thuật; hệ thống kiểm nghiệm chất lượng; công bố tiêu chuẩn, quy chuẩn; thẩm định, cấp phép, kiểm soát, cấp chứng nhận, quản lý quảng cáo .v.v.); Thanh kiểm tra, giám sát và xử lý.
- Trên cơ sở trách nhiệm chính của Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương cần nêu chi tiết, cụ thể và tăng cường trách nhiệm chính đối với chính quyền địa phương cấp huyện, cấp xã.
- Nêu cao vai trò, trách nhiệm của một số sở, ngành như: Sở Giáo dục và Đào tạo (truyền thông trong trường hợp, bếp ăn tập thể trong trường và bếp ăn bán trú); Sở Khoa học và Công nghệ (tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng hàng hóa là thực phẩm); Sở Tài nguyên và Môi trường (đánh giá tác động môi trường các cơ sở chăn nuôi, giết mổ, chế biến, kinh doanh và nuôi trồng thủy hải sản; kiểm tra, cấp phép xả thải đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm); Sở Thông tin và Truyền thông (quản lý và cấp phép quảng cáo về an toàn thực phẩm, tuyên truyền); Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (quản lý cơ sở kinh doanh lưu trú, khu, điểm du lịch, nhà hàng, lễ hội); Công an tỉnh (điều tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về ATTP); Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính (nguồn vốn, kinh phí về an toàn thực phẩm).
- Cần bám sát nguyên tắc phối hợp tại Điều 5 Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT. Trong đó cần xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp; phối hợp giữa các sở, ban, ngành cấp tỉnh; phối hợp giữa sở, ban, ngành cấp tỉnh và chính quyền địa phương; phối hợp giữa các cơ quan ở địa phương với nhau (các phòng chuyên môn, các lực lượng, chính quyền cấp xã).
- Nội dung phối hợp cần tập trung hướng tới như: Phối hợp trong hoạt động thông tin, tuyên truyền (giữa các cơ quan, địa phương được phân công thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; giữa cơ quan, địa phương thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm với cơ quan thông tin đại chúng như báo chí, đài phát thanh truyền hình); Phối hợp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm.
- Xử lý chồng chéo trong hoạt động phối hợp thanh tra, kiểm tra; trùng lặp kế hoạch thanh tra, kiểm tra giữa các ngành, các cấp; giữa cơ quan, địa phương với đoàn liên ngành v.v. tránh gây phiền hà, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân.
- Kịp thời khen thưởng đối với những cá nhân, tập thể thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo quy định và kỷ luật, xử lý nghiêm đối với những cơ quan, đơn vị, địa phương để xẩy ra các vi phạm, không thực hiện đúng quy định của pháp luật; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương.
 

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Hảo - Phó Trưởng Phòng PCKT

Nguồn tin: CHI CỤC QLTT HÀ TĨNH

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://qltthatinh.gov.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Quyết định 34/2018/QĐ-TTg

Quyết định thành lập tổng cục QLTT

Lượt xem:113 | lượt tải:34

50/2016/NĐ-CP

Nghị định xử phạt trong lĩnh vực KHĐT

Lượt xem:955 | lượt tải:118

49/2016/NĐ-CP

49/2016/NĐ-CP

Lượt xem:1003 | lượt tải:153

105/2016/QH13

Luật dược

Lượt xem:940 | lượt tải:138

Pháp lệnh QLTT

Pháp lệnh Quản lý thị trường

Lượt xem:2000 | lượt tải:163
VIDEO PHÓNG SỰ
ĐƯỜNG DÂY NÓNG XĂNG DẦU
banner trai
  Thống kê truy cập
  • Đang truy cập95
  • Hôm nay12,906
  • Tháng hiện tại228,249
  • Tổng lượt truy cập9,568,329
  60 NĂM XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN
  THÀNH VIÊN
  Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
  HOCTAPBAC
  Thăm dò ý kiến

  Bạn biết gì về Cục QLTT Hà Tĩnh

  CHẠY TRÁI
  CHẠY PHẢI
  CHẠY TRÁI
  CHẠY PHẢI
  Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây